FC31 Jarok: Organizačná štruktúra


Prezident klubu: Ing. Jaroslav Bako

0904 392 898 , jbako@pacomputers.sk

 


Výkonný výbor futbalového klubu :

Viceprezident klubu:           Jozef  Labuda

Ekonóm klubu:                  Patrik Bakyta

Tajomník klubu:                Miloš Voroš

Hospodár klubu:                Tomáš Horák

Hlavný usporiadateľ klubu:  Andrej Matej

Člen výkonného výboru:     Patrik Bango

Člen výkonného výboru:     Tomáš Labuda

Člen výkonného výboru:     Štefan Finta


Dozorná rada klubu :

Predseda dozornej rady:     Patrik Zabák

Člen dozornej rady:            Ľubomír Šimko 

Člen dozornej rady:            Martin Hrnka