Faktúry

Február 2018:

40/2018 7303901232 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn 910,- 2.2.2018

41/2018 2018050 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 487 36824267 Metodická činnosť 16,60 5.2.2018

42/2018 2018010001 SolarEnergiaInvest s.r.o., Račianska 30/A, Bratislava 46935487 Oprava svietidiel verejného osvetlenia 390,62 5.2.2018

43/2018 5041700453 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina 31592503 Odborná literatúra 33,96 6.2.2018

44/2018 03022018 Ing.Jozef Vida, Nekyjská 421/19, Vinica 30385741 Vypracovanie „Komunitného plánu sociálnych služieb“ 80,- 6.2.2018

45/2018 12/2018 Ján Petráš-ELPET, Jahodová 4, Nitra 32762208 Preškolenie a preskúšanie – odborná spôsobilosť pracovníkov 150,- 7.2.2018š

46/2018 2018005 Ing.Michal Vangeľ, Záhumenice 169/48, Jarok 43917593 Správa web.stránky, technická podpora + tonerové kazety 499,- 7.2.2018

47/2018 8202092352 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 136,48 7.2.2018

48/2018 201836 AUTO-DUMI s.r.o. Cabajská 38, Nitra 36289451 Oprava mot.vozidla Ford 2 326,61 7.2.2018

49/2018 201800156 REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra, Dolné Krškany 36657719 Kanc. materiál 524,- 7.2.2018

50/2018 2018990074 Ponitr.združenie obcí pre separ.zber a nakladanie s odpadmi V.Opatovce 37969358 Množstvový zber + nakladanie s BRO 635,26 7.2.2018

51/2018 318007 EKOELEKTRIK s.r.o., Ždiarska 9, Nitra 36658090 Tlač.materiál krojová zábava 50,34 9.2.2018

52/2018 2018055 PRO-NIK s.r.o. Clementisova 39, Nitra 46239308 Prac. Odevy + obuv 518,69 9.2.2018

53/2018 2181102762 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 Autorská odmena - použitie hudob.diel 20,40 9.2.2018

54/2018 01/2018 ZŠ s MŠ Jarok, Školská jedáleň 37865617 Obedy 1/2018 874,74 12.1.2018

55/2018 20180151 FEREX s.r.o., Vodná 23, Nitra 17682258 Nádoby na separovaný zber 56,52 13.2.2018

56/2018 8860003416 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Za hydrocentrálou 4, Nitra 36550949 Voda 1/2018 4 796,36 13.2.2018

57/2018 0229/2018 ZO- Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre, Fraňa Mojtu 18, Nitra 0034006656 Odborná publikácia 26,- 13.2.2018

58/2018 2811028827 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia -49,04 14.2.2018

59/2018 2811028577 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia -412,50 14.2.2018

60/2018 180028 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV 350,46 15.2.2018

61/2018 8/2018 Ing.Ján Bugáň-DULEX Podbrežná 55, Dulovce 41256981 Školenie vodičov 75,- 15.2.2018

62/2018 36/2018 EKO-DU Ing.Pavol Daňo, Čajkovského 5, Nitra 31129714 Inžinierske práce (emisie) 210,- 16.2.2018


Január 2018:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
1/2018 20180329 MADE spol.s.r.o. Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 1 - 3/2018 265,- 3.1.2018
2/2018 2018001 Michal Vangel, Zahumenice 169/48, Jarok 43917593 Správa web stránky, technická podpora, tonerové kazety 452,30 5.1.2018
3/2018 2811005184 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovanie spotreby el. energie -21,89 8.1.2018
4/201/ 2811007828 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovanie spotreby el. energie -179,03 8.1.2018
5/2018 2811005035 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovanie spotreby el. energie 91,48 8.1.2018
6/2018 2811005036 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovanie spotreby el. energie -84,96 8.1.2018
7/2018 1212018 SAMNET - informačný systém samosprávy o.z. Z.Moravce 37867440 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu 32,86 8.1.2018
8/2018 170962 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Rozbor vody 223,46 8.1.2018
9/2018 170942 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie 478,- 8.1.2018
10/2018 170924 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodovodu 478,- 8.1.2018
11/2018 2811003824 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovanie spotreby el. energie -15,78 8.1.2018
12/2018 5100017953 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 132,30 8.1.2018
13/2018 281100921 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovanie spotreby el. energie -50,99 9.1.2018
14/2018 2018023 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 487 36824267 Metodická činnosť 16,60 9.1.2018
15/2018 180001 ARS SPEKTRUM s.r.o. Nitra 44938144 Stolový kalendár, informačný leták 162,- 9.1.2018
16/2018 20180030 FEREX s.r.o. Vodná 23, Nitra 17682258 Nádoby na separovaný zber 113,04 15.1.2018
17/2018 64906 BETRIX s.r.o. Dubnica n/Váhom 34101110 Posypová soľ 163,20 16.1.2018
18/2018 7429276593 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Vyúčtovacia fa. 1 716,25 17.1.2018
19/2018 8760134124 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s., Nitra 36550949 voda 4 073,38 17.1.2018
20/2018 21811445 NOMILAND s.r.o. Košice 36174319 Hračky pre ZŠ s MŠ Jarok 53,40 17.1.2018
21/2018 2017020379 NOSEK RST, s.r.o. Pod cintorínom 580/57, Jarok 50600028 Pneuservisné práce 21,60 18.1.2018
22/2018 3/2017 Jozef Ratica Nákladná autodoprava, Jarok 149 37446801 Práce s JCB 1 080,- 19.1.2018
23/2018 7293913141 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Plyn 910,- 19.1.2018
24/2018 2811014112 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -185,22 19.1.2018
25/2018 2811014113 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -199,55 19.1.2018
26/2018 2811014114 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -535,13 19.1.2018
27/2018 2811014534 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -2,46 19.1.2018
28/2018 2811014535 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 780,26 19.1.2018
29/2018 2811014536 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -228,08 19.1.2018
30/2018 1020180002 Projekty Pekar s.r.o. Veľké Zálužie 47132302 Rozpočet a výkaz výmer 100,- 19.1.2018
31/2018 3011000535 ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72, Nitra 36545082 Prepravné služby 1/2018 120,- 22.1,2018
32/2018 6170207 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 Aktualizácia programu 4,20 23.1.2018
33/2018 2018990020 Ponitr.združenie obcí pre separ.zber a nakladanie s odpadmi V.Opatovce 37969358 Vývoz a zneškodnenie odpadu 1 797,29 24.1.2018
34/2018 3500016153 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 129,95 24.1.2018
35/2018 64963 BETRIX s.r.o. Dubnica n/Váhom 34101110 Posypová soľ 163,20 25.1.2018
36/2018 1801058 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 47192941 Výroba redakčného systému PROFI verzia +licenčný poplatok 1 200,- 30.1.2018
37/2018 20182189 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 31602436 Odborná publikácia 54,90 30.1.2018
38/2018 118013080 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava 31396674 Stravné lístky 2 330,04 30.1.2018

December 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
441/2017 11700001 R&R Accounting, s.r.o. Hlavná 18/19, Jarok 50956388 Poradenstvo pri vypracovaní projektu 180,- 1.12.2017
442/2017 2017991159 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber+nakl. s biol.rozložiteľným odpadom za11/2017 635,26 1.12.2017
443/2017 7300000995 DYNAMIK TRADING s.r.o. Nitra 35921773 Cestný betón 360,- 1.12.2017
444/2017 17071 3M media, s.r.o., Vodná 1119/9, Nitra 47173271 Výroba príspevku „Deň Moravy“ 150,- 1.12.2017
445/2017 170100077 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 Materiál na opravu miestnych komunikácií 328,10 4.12.2017
446/2017 7313822284 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 4.12.2017
447/2017 2017001518 KEO s.r.o. Záhorce 36739464 Ročná licencia KEO WIN, KEO DOS 196,56 4.12.2017
448/2017 2017259 Gabriela Horváthová G&G SERVIS, Horná Kráľová 44485654 RK kotla Buderus GB172 211,70 4.12.2017
449/2017 016/2017 Pavol Podlužanský, Hlavná 4/4, Jarok 43707181 Revízia elektrospotrebičov v kuchyni ZŠ s MŠ Jarok 200,- 4.12.2017
450/2017 20170394 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť – ochrana pred požiarmi 16,60 4.12.2017
451/2017 170546 FONI book s.r.o. Novozámocká 31, Nesvady 45958602 Knihy do knižnice 96,,- 4.12.2017
452/2017 2017037 NAMA s.r.o., Kamenná 8, Nitra 44571399 Prenájom školiacich priestorov 220,- 5.12.2017
453/2017 2965381 INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 Obecné noviny r. 2018 135,20 5.12.2017
454/2017 317226 EKOELEKTRIK s.r.o. Ždiarska 9, Nitra 36658090 Tlačiarenské služby 22,92 5.12.2017
455/2017 2017384 AUTO- DUMI s.ro. Cabajská 38, Nitra 36289451 Mat.údržba auta 72,92 5.12.2017
456/2017 3400170444 PantaRhei s.r.o. Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 Knihy do knižnice 285,97 5.12.2017
457/2017 201765784 N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040, Snina 46808876 Vianočné LED svetlá na stromček 29,- 5.12.2017
458/2017 5100017953 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telefón 132,37 5.12.2017
459/2017 2711188105 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia preplatok -21,94 6.12.2017
460/2017 170100079 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 materiál 220,80 6.12.2017
461/2017 11/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok, Školská 16, Jarok 37865617 Obedy 11/2017 944,05 6.12.2017
462/2017 20170063 Milan Bíro, Školská 800, Veľké Zálužie 32749431 Práce s JCB 72,- 8.12.2017
463/2017 2711188104 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia preplatok -139,- 8.12.2017
464/2017 4742017 Ing.Martin Žabka, Huty 127/1, Ľubietová 45446237 Kardan - traktor 128,- 11,12.2017
465/2017 73/2017 Juraj Minárik, Záhumenice 559/95, Jarok 34519807 Revízia a oprava has. Prístrojov a hydrantov 64,80 13.12.2017
466/2017 8760127519 Západos.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 11/2017 4 446,65 13.12.2017
467/2017 170100081 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Zemné práce pri haváriách obecného vodovodu 336,- 13.12.2017
468/2017 317112 Psychiatrická nemocnica V.Zálužie 00607274 Pranie prádla 36,- 15.12.2017
469/2017 3011000334 ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72 36545082 Preprava 12/2017 120,- 15.12.2017
470/2017 117129833 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné šeky 844,36 15.12.2017
471/2017 3011000333 ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72 36545082 Preprava tuzemsko 120,- 19.12.2017
472/2017 2017074 GEOTOM s.r.o. V. Zálužie 44671181 Geom. plán parc.č. 1762/3 272,40 19.12.2017
473/2017 170100083 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 Zemné práce + materiál 1 220,- 19.12.2017
474/2017 20170140 Dominik Čermák Blatnická 152, Jankov 02346451 Vlečka - traktor 1620,- 20.12.2017
475/2017 2017991273 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber + nakl. s biol.rozložiteľným odpadom 635,26 20.12.2017
476/2017 2017991217 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Vývoz odpadu za 11/2017 2 255,47 20.12.2017
477/2017 20171472 FEREX s.r.o. , Vodná 23, Nitra 17682258 Plastový kontajner 1110 l 2x 381,60 20.12.2017
478/2017 170/2017 Patrik Mažec, Podhorany 224 41267761 Práca s montážnou plošinou 109,- 20.12.2017
479/2017 20171407 FEREX, s.r.o. 17682258 Nádoby na separovaný zber 56,52 20.12.2017
480/2017 VF171404 Signo s.r.o. Tatranská cesta 68 Ružomberok 43930824 Vlajky 131,04 21.12.2017
481/2017 170323 ARS SPEKTRUM s.r.o. Červeňova 1233, Nitra 44938144 Obecný časopis + tlač pozvánok, pohľadníc,plagátov 1 174,56 21.12.2017
482/2017 20171472 Renáta Hrobová STEPS Nitra 40494748 Mot. Pila, prilba, reťaz 633,50 21.12.2017
483/2017 3420392910 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telefón 137,99 21.12.2017
484/2017 317119 Psychiatrická nemocnica V.Zálužie 00607274 Pranie prádla 15,60 27.12.2017
485/2017 OPS/1661/2017 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina 31575951 Popl. za ročné vedenie účtu 60,82 27.12.2017
486/2017 170905 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 vodomer 128,89 27.12.2017
487/2017 170902 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Rozbor vody 152,92 27.12.2017
488/2017 2017065 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmila Krajinčáková Blahová, Veľké Zálužie 42208564 Poskytnutie právnych služieb 210,- 27.12.2017
489/2017 12/2017 Základná škola s MŠ Jarok, Školská jedáleň 37865617 Obedy 12/2017 805,43 27.12.2017
490/2017 2017991316 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Drvenie bio odpadu 1 057,21 29.12.2017
491/2017 3818004742 IKAR a.s. Bratislava 00678856 Knihy do knižnice 258,19 28.12.2017

November 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
397/2017 170100068 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Materiál+zemné práce 580,90 2.11.2017
398/2017 143/2017 Mažec Patrik, Podhorany 224 41267761 Práca s montážnou plošinou – oprava miestneho rozhlasu 75,50 2.11.2017
399/2017 7293870135 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 3.11.2017
400/2017 2017990990 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Vývoz a zneškodnenie odpadu 1907,88 3.11.2017
401/2017 3102883380 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telefón 129,07 6.11.2017
402/2017 2017020 Konečná Emília Ing. Kaštieľska 635/7, Moravany nad Váhom 37475185 Audit individuálnej účtovnej závierky za r. 2016 1 500,- 6.11.2017
403/2017 2017022 Konečná Emília Ing. Kaštieľska 635/7, Moravany nad Váhom 37475185 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 1 000,- 6.11.2017
404/2017 7300000905 DYNAMIK TRADING, s.r.o. Nitra 35921773 Cestný betón 439,20 6.11.2017m
405/2017 201737 Mgr.Janka Melišová, Železničiarska 3190/9 Bratislava 41888588 Spracovanie Následnej Monitorovacej správy č.1 k projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok 250,- 6.11.2017
406/2017 2017991046 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber+nakl. s biol.rozložiteľným odpadom za10/2017 635,26 8.11.2017
407/2017 6001701954 BOOKNET SLOVAKIA spol.s.r.o.Padlých hrdinov 60, Bratislava 45930546 Knihy do knižnice 107,07 8.11.2017
408/2017 20171278 FEREX, s.r.o. 17682258 Nádoby na separovaný zber 56,52 8.11.2017
409/2017 282017 Ing.Michal Vangeľ Zahumenice 169/48, Jarok 43917593 Tonerové kazety, správa web stránky, technická podpora 239,50 8.11.2017
410/2017 170783 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, Nitra 22819983 Veľký rozbor vody 422,59 10.11.2017
411/2017 11700083 Ing.Dagmar Melotíková, Galanta 50630547 Realizácia VO 600,- 13.11.2017
412/2017 201700794 Slov.národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, Martin 36138517 Servisné poplatky 66,39 13.11.2017
413/2017 3011000033 ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72, Nitra 36545082 Prepravné náklady 120,- 13.11.2017
414/2017 2711177769 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -39,52 13.11.2017
415/2017 2711177768 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -55,73 13.11.2017
416/2017 1560004215 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, Bratislava 42272360 Kanc. materiál - evidencia obyvateľov 19,64 13.11.2017
417/2017 8760117175 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 10/2017 4 395,01 15.11.2017
418/2017 10/2017 ZŠ s MŠ Jarok, školská jedáleň 37865617 Obedy 10/2017 1 015,75 15.11.2017
419/2017 2017991104 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Vývoz, uloženie +zneškodnenie odpadu 2 569,44 15.11.2017
420/2017 170809 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Rozbor vody 151,21 16.11.2017
421/2017 317097 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 39,60 20.11.2017
422/2017 17212 AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 Rozmetadlo s kardanom 660,- 20.11.2017
423/2017 317190 EKOELEKTRIK s.r.o. Ždiarska 9, Nitra 36658090 Grafické + tlačiarenské práce 62,45 20.11.2017
424/2017 112017 Ing.arch.Martin Dulík, Nitra 37075101 Úprava projektovej dokumentácie 100,- 20.11.2017
425/2017 20171344 FEREX s.r.o. Vodná 23, Nitra 17682258 Kontajner 1100 2x 381,60 22.11.2017
426/2017 6001702310 KNIHCENTRUM BOOKNET Slovakia spol.s.r.o. Bratislava 45930546 Knihy do knižnice 370,84 22.11.2017
427/2017 VF17187 Národná geograficko informačná s.r.o., Mostná 60, Nitra 46795481 Farebná úprava leteckých fotografií 99,- 22.11.2017
428/2017 20170371 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť 16,60 23.11.2017
429/2017 7300000913 DYNAMIK TRADING s.r.o. Nitra 35921773 Cestný betón 876,60 23.11.2017
430/2017 3420329978 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telefón 125,05 23.11.2017
431/2017 9203648465 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia Upozornenie - kontrola platieb 101,- 23.11.2017
432/2017 201701639 REVIS-SERVIS spol.s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra –D.Krškany 36657719 Kanc. materiál 108,07 24.11.2017
433/2017 VF171289 Signo s.r.o. Tatranská cesta 68, Ružomberok 43930824 Vlajka, prút, stojan 97,56 24.11.2017
434/2017 3011000198 ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72 36545082 Preprava za 11/2017 120,- 27.11.2017
435/2017 170839 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzka ČOV Jarok 350,46 27.11.2017
436/2017 00308056 Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava 00584614 Členské na rok 2018 330,33 27.11.2017
437/2017 2017013 Ing. Emília Štefanková, Zahumenice 137/7, Jarok 30072689 Plynové gamtky 180,- 27.11.2017
438/2017 Nf.F.P.F/OP/
185/11/2017
MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Szkolna 15, Kedzierzyn-Koźle 7543039263 Stoličky do KD 2 666,64 27.11.2017
439/2017 21/17 JOŽIN s.r.o. Starovičky 118, Česká republika 02620588 Hudobná produkcia zo dňa 17.11.2017 1 000,- 27.11.2017
440/2017 3306077017 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 Telefón+sim karta 29,03 27.11.2017

Október 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
358/2017 2017083 Isola Bella s.r.o. Žitavce 149 34143891 Rastlinný mat. ZŠ s MŠ Jarok 586,70 2.10.2017
359/2017 1735115916 Petit Press. a-.s. Lazaretská12 Bratislava 35790253 My Nitrianske noviny 2x + inzercia 126,- 2.10.2017
360/2017 170666 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Vodomer+plomba 40,08 2.10.2017
361/2017 7300815058 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 3.10.2017
362/2017 20173278 MADE spol. s.r.o. Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora 10-12/2017 265,- 3.102017
363/2017 117102278 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné šeky 2 330,04 3.10.2017
364/2017 09/2017 ZŚ s MŠ Jarok ŠJ 37865617 Obedy 9/2017 884,30 4.10.2017
365/2017 510102014 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telefón 128,60 6.10.2017
366/2017 170100066 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3, Jarok 46526048 Zemné práce 648,60 9.10.2017
367/2017 20170324 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť 16,60 9.10.2017
368/2017 2711159007 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 31,77 9.10.2017
369/2017 2711159006 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 29,44 9.10.2017
370/2017 1710029 DS-MAR Cabaj-Čápor 46601660 Inžinierska činnosť 893,60 9.10.2017
371/2017 17052 3M media s.r.o., Vodná 1119/9, Nitra 47173271 Výroba príspevku 150,- 9.10.2017
372/2017 170700 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci 478,- 9.10.2017
373/2017 170682 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodovodu v obci 478,- 9.10.2017
374/2017 133/2017 Mažec Patrik, Podhorany 41267761 Oprava verejného osvetlenia 67,- 9.10.2017
375/2017 14/2017 Juraj Bekényi BEKY Trans, Jarok 628 37646842 Prevoz tovaru 56,40 9.10.2017
376/2017 2017990930 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber + náklady 9/12 nakladanie s BRO 635,26 9.10.2017
377/2017 2017020 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Členský príspevok na r. 2017 1001,- 9.10.2017
378/2017 2017011 Ing.Emília Štefanková,Zahumenice 137/7, Jarok 30072689 Montážne práce ústr.kúrenia – FC 31 Jarok 780,- 10.10.2017
379/2017 3355170548 Waste transport, as.s. Prevádzka Žirany 474 36046221 Kaly z ČOV 431,96 10.10.2017
380/2017 2017519 PRO-NIK, s.r.o. Clementisova 39, Nitra 46239308 Ochranné pracovné pomôcky 307,60 11.10.2017
381/2017 8760106297 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 9/2017 4 342,46 11.10.2017
382/2017 20171164 FEREX, s.r.o. Vodná 23, Nitra 17682258 Smetné nádoby na separovaný zber 131,88 11.10.2017
383/2017 2017317 AUTO-DUMI s.r.o., Cabajská 38, Nitra 36289451 Oprava auta 413,69 12.10.2017
384/2017 20170077 EPIC Partner a.s. Bratislavská cesta 4931, Komárno 48038521 Manažment verejného obstarávania – 1.splátka 598,80 13.10.2017
385/2017 10170077 Henrich Halveland, Budín 961, Veľké Zálužie 44072384 Preprava autobusom 450,- 16.10.2017
386/2017 317090 Psych. Nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla za 9/2017 54,- 16.10.2017
387/2017 242017 Ing.Michal Vangeľ Zahumenice 169/48, Jarok 43917593 Tonerové kazety, ppráva web stránky, technická podpora 348,30 18.10.2017
388/2017 2/2017 Jozef Ratica Nákladná autodoprava, Jarok 149 37446801 Práce s JCB 2 000,- 16.10.2017
389/2017 132017 Ing.Jaroslav Franta, Hájske 18 32743556 Projektové práce 60,- 20.10.2017
390/2017 2017020245 NOSEK RST. s.r.o. Pod cintorínom 580/57, Jarok 50600028 Oprava prívesu 607,80 23.10.2017
391/2017 170746 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Montáž vodomeru 40,08 23.10.2017
392/2017 3420267219 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telefón 135,64 24.10.2017
393/2017 10170338 Obchod - SVK s.r.o Chotčanská 117/40, Stropkov 47175397 Vlajky SR 29,09 24.10.2017
394/2017 2017059 GEOTOM s.r.o. Rínok 256, Veľké Zálužie 44671181 Geodetické práce 176,40 25.10.2017
395/2017 170100071 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Materiál+zemné práce 919,60 25.10.2017
396/2017 20171221 FEREX s.r.o., Vodná 23, Nitra 17682258 Nádoba na sep. zber 113,04 27.10.2017

September 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
321/2017 170603 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Oprava vod.potrubia 178,43 4.9.2017
322/2017 730303795399 Slov.plyn.priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 4.9.2017
323/2017 201701184 REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra 36657719 Kancelárske potreby 524,42 4.9.2017
324/2017 3799978495 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 Telefón 138,35 4.9.2017
325/2017 8/2017 Marcel Bédi BEKOV, Hlavná 309/148,Jarok 44110227 Výroba a montáž oplotenie do ZŠ s MŠ Jarok 1 875,- 5.9.2017
326/2017 20170978 FEREX s.r.o. Vodná 3, Nitra 17682258 Smetné nádoby na separovaný zber 169,56 5.9.2017
327/2017 01/01/2017 MaNaPaS Pavol Adámek,Záhumenice 92, Jarok 37074750 Maliarske a natieračské práce ZŚ s MŠ Jarok 2 337,- 5.9.2017
328/2017 124/2017 Mažec Patrik, Podhorany 224 41267761 Práca s montážnou plošinou - opilovanie stromov 225,- 6.9.2017
329/2017 20170287 RAUTEX s.r.o. V.Zálužie 36824267 Metodická činnosť ochrana pred požiarmi 9/2017 16,16 7.9.2017
330/2017 212017 Ing.Michal Vangel,Záhumenice 169/48,Jarok 43917593 Záložný zdroj,tonery,správa web stránky obce, tech.podpora 679,- 7.9.2017
331/2017 022017910 Centr.nezisková spoločnosť, o.z. Bratislava 42171717 Internetový prístup k portálu + licencia 169,- 8.9.2017
332/2017 2711143696 Slovakia energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia - preplatok 17,86 11.9.2017
333/2017 2711143697 Slovakia energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia - preplatok 12,50 11.9.2017
334/2017 75/2017 Elena Bírová, Penzión Vendelín Veľké Zálužie 44979304 Obedy dôchodci 8/2017 1224,- 11.9.2017
335/2017 25/2017 Jaroslav Hutlas, Žatevná 1173 Veľké Zálužie 11865938 Revízia elektro a bleskozvod v kuchyni ZŠ s MŠ Jarok, telocvični, výroba a dodávka RE rozvádzača pre telocvičňu 1 085,- 11.9.2017
336/2017 04342017 BINS s.r.o. Nitra 45510393 Smetné nádoby 120l 594,- 13.9.2017
337/2017 1711336 MIVA spol.s.r.o. Smižany 31681212 Stláč.mech.zariadenia VODOSTOP 160,32 13.9.2017
338/2017 2017990817 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber+nakladanie s biol.rozložiteľným odpadom 8/2017 635,26 13.9.2017
339/2017 8760095150 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 8/2017 6 087,42 14.9.2017
340/2017 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistenie majetku 4. štvrťrok/2017 250,21 14.9.2017
341/2017 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné mot.vozidlá za 4.štvrťrok 2017 107,55 14.9.2017
342/2017 2017008 Ing.Emília Štefanková,Záhumenice 137/7, Jarok 30072689 Mateiál na WC v telocvični ZŠ s MŠ Jarok 438,65 18.9.2017
343/2017 170100059 BOBSTAV Ľuboš Bradáč,Brehy 488/3, Jarok 46526048 Mat. ZŠ s MŠ Jarok 1 397,95 19.9.2017
344/2017 317082 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 66,- 19.9.2017
345/2017 1020170145 SIVEX s.r.o. Bratislava 46485732 Dopravné zrkadlo 159,60 19.9.2017
346/2017 3306045267 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 49,- 22.9.2017
347/2017 2017990875 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2 079,45 22.9.2017
348/2017 43017153 ARRIVA NITRA a.s. 36545082 Prepravné služby 9/2017 120,- 22.9.2017
349/2017 3306045257 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 notebok 28,99 22.9.2017
350/2017 9170419 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 Dane a odpady - technická podpora 18 25.9.2017
351/2017 VF 131758 Krško Michal BABYLON, Kasalova 21, Nitra 32740794 Rool up+propagačný materiál 98,40 27.9.2017
352/2017 170657 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Odb. technická pomoc prev. ČOV Jarok 350,46 27.9.2017
353/2017 193/2017 Ing.Peter Andrášik - TDRUŽENIE PAŤAN Veľké Zálužie 46475737 Dodávka a strihanie plechov na opravu kontajnera 156,- 29.9.2017
354/2017 170234 ARS SPEKTRUM s.r.o. Červeňova 1233, Nitra 44938144 Tlač a grafika brožúry 784,80 29.9.2017
355/2017 170100062 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Zemné práce 427,80 29.9.2017
356/2017 170100061 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Materiál+zemné práce na opravu kurtov 244,10 29.9.2017
357/2017 3419952093 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 Telefón 115,92 29.9.2017

August 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
287/2017 117080869 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2 330,04 1.8.2017
288/2017 7313740457 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 2.8.2017
289/2017 2017020160 NOSEK RST, s.r.o. Jarok 50600028 Oprava defektu - fekál 21,84 4.8.2017
290/2017 170531 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Montáž+plomba vodomeru 40,08 4.8.2017
291/2017 FV4170014 SNAPPY DESIGN s.r.o. Hurbanovo 50617728 Svetelná tabuľa 639,- 4.8.2017
292/2017 20170259 RAUTEX s.r.o. V.Zálužie 36824267 Metodická činnosť – ochrana pred požiarmi 16,60 7.8.2017
293/2017 201714 Jaroslav Štefanka – OKM Štefanka, Nitra 40235467 Výmena a montáž el. rozvodnej skrine na javisku 1 494,92 7.8.2017
294/2017 62/2017 Elena Bírová Penzión Vendelín Veľké Zálužie 44979304 Obedy dôchodci 7/2017 676,80 7.8.2017
295/2017 2017990701 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s biol. rozložiteľnými odpadmi+množstvový zber 629,66 8.8.2017
296/2017 2017017 STAVPROS SPLUS s.r.o. Nitra 47535890 Vypracovanie DSP – chodník Hlavná ul. 890,- 8.8.2017
297/2017 220171989 K.system, spol.s.r.o. Žiar nad Hronom 31623387 Žalúzie 97,- 8.8.2017
298/2017 2711127668 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 86,42 8.8.2017
299/2017 4798993700 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 134,64 9.8.2017
300/2017 2017041 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmila Krajinčáková Blahová, Veľké Zálužie 42208564 Právne služby 420,- 9.8.2017
301/2017 170553 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Odborná pomoc pri prevádzkovaní ČOV 350,46 9.8.2017
302/2017 2711128386 Slovakia energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia - preplatok 289,50 10.8.2017
303/2017 430170913 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 11.8.2017
304/2017 2017011 Creat studio s.r.o. Veľké Zálužie 50308688 Grqafické práce -Snímka obce 200,- 11.8.2017
305/2017 2017990758 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Vývoz a likvidácia odpadu 1 835,96 11.8.2017
306/2017 2017042 GEOTOM, s.r.o. Veľké Zálužie 44671181 Polohopisné a výškopisné zameranie chodníka 780,- 11.8.2017
307/2017 8760084975 Západosl. Vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 7/2017 5 881,75 14.8.2017
308/2017 917004392 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 Odborná literatúra 17,90 14.8.2017
309/2017 1708001 Matúš Kotlár, Pod kostolom 381/31, Jarok 50155211 Dokončovacie práce kuchyňa ZŠ s MŠ Jarok 1690,- 15.8.2017
310/2017 2017144 Stop Vode s.r.o. Bratislava 45689385 Asfaltová zmes 596,02 15.8.2017
311/2017 317067 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 21,60 16.8.2017
312/2017 102017 Ing.Jaroslav Franta, Hájske 18 32743556 Vypracovanie PD Hasičská zbrojnica 1 100,- 16.8.2017
313/2017 170585 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Výmena vodomerov 1238,50 17.8.2017
314/2017 7/2017 Marcel Bédi BEKOV, Hlavná 309/148 44110227 Výroba Street workout ihriska 2858,- 18.8.2017
315/2017 11/2017 Juraj Bekényi BEKY Trans, Jarok 628 37646842 Preprava tovaru 83,52 21.8.2017
316/2017 2015990082 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 21.8.2017
317/2017 2016991510 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s BRO 461,53 21.8.2017
318/2017 170596 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Výmena vodomerov 214,72 24.8.2017
319/2017 3418986989 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 Telefón 117,68 30.8.2017
320/2017 2017007 Ing.Emília Štefanková, Záhumenice 137/7 30072689 Mat. ústredné kúrenie TJ Jarok 738,55 30.8.2017

Júl 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
254/2017 3017016 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Preplatok za uloženie stav.odpadu -185,86 3.7.2017
255/2017 20172428 MADE spol. s.r.o. Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,- 4.7.2017
256/2017 152017 Ing.Michal Vangeľ, Záhumenice 169/48, Jarok 43917593 Kanc.papier, + ostatné kanc potreby (toner, kábel ...) technická podpora, spravovanie web stránky 574,50 4.7.2017
257/2017 07/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 6/2017 1010,97 4.7.2017
258/2017 170100044 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Kameň+zemné práce 3 446,50 6.7.2017
259/2017 170431 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodovodu v obci Jarok 478,- 6.7.2017
260/2017 170449 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie 478,- 6.7.2017
261/2017 4798008499 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 131,92 6.7.2017
262/2017 7228959269 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 7.7.2017
263/2017 0822017 ZEERTS s.r.o., Malý Lapáš 456233681 Dodanie a maontáž obecného kamerového systému 19 290,- 10.7.2017
264/2017 2017990587 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s biol. rozložiteľnými odpadmi+množstvový zber 629,66 10.6.2017
265/2017 170100046 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Zemné práce+materiál+doprava 790,70 11.7.2017
266/2017 8760080887 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 6 566,69 11.7.2017
267/2017 107/2017 Patrik Mažec Podhorany 224 41267761 Práca s montážnou plošinou 57,- 12.7.2017
268/2017 08/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov 6/2017 413,47 14.7.2017
269/2017 141890717 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Trenčín 36302724 Rozbor pitnej a odpadovej vody 77,09 14.7.2017
270/2017 2711112657 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 29,18 17.7.2017
271/2017 2711112656 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 250,55 17.7.2017
272/2017 2017990644 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie a vývoz odpadu z obce 2 006,87 17.7.2017
273/2017 430170818 ARRIVA Nitra a.s. 3654082 Dopravné služby 7/2017 120,- 17.7.2017
274/2017 317060 Psych. Nemocnica V.Zálužie 00607274 Pranie prádla 6/2017 40,80 17.7.2017
275/2017 1201706645 K-system, spol.s.r.o. Žiar n/Hronom 31623387 Školská kuchyňa – sieťky proti hmyzu 290,59 19.7.2017
276/2017 44/2017 Minárik Juraj Záhumenice 559/95,Jarok 34519807 Dodanie hasičskej techniky 700,- 19.7.2017
277/2017 45/2017 Minárik Juraj Záhumenice 559/95,Jarok 34519807 Dodanie hasičskej techniky 135,- 19.7.2017
278/2017 111/2017 Mažec Patrik Podhorany 224 41267761 Práca s montážnou plošinou – oprava osvetlenia 74,- 20.7.2017
279/2017 170100050 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Zemné práce + materiál 1 013,80 21.7.2017
280/2017 2017005 Ing.Emília Štefanková, Záhumenice 137/7, Jarok 30072689 Plynový kotol pre TJ FC 31 Jarok 800,- 24.7.2017
281/2017 2017006 Ing.Emília Štefanková, Záhumenice 137/7, Jarok 30072689 Radiátory na ústr.kúrenie FC 31 Jarok 825,50 24.7.2017
282/2017 PFH+20170803 SUNOB Capital, s.r.o. Nitra 36550701 Materiál na vodovod. prípojku 118,63 24.7.2017
283/2017 8220575825 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 288,- 24.7.2017
284/2017 7170009109 SUPERSHOP s.r.o. Nitra 50513443 CD nosiče pre MR 49,14 27.7.2017
285/2017 317111 EKOELEKTRIK s.r.o., Nitra 36658090 tlač propagač.materiálu 139,63 28.7.2017
286/2017 3418023836 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 110,44 28.7.2017

Jún 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
203/2017 20170186 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 16,60 5.6.2017
204/2017 479702479 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 129,50 5.6.2017
205/2017 170135 ARS SPEKTRUM s.r.o. Nitra 44938144 Grafická príprava a tlač obec.časopisu 832,50 5.6.2017
206/2017 2017990474 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Množstvový zber + nakladanie s BRO 629,66 6.6.2017
207/2017 20170133 Vladimír Nevlaha-Profi-Gastro, Nitra 40236927 Občerstvenie jubilanti 70 a 75 roční 144,- 6.6.2017
207/2017 20170133 Vladimír Nevlaha-Profi-Gastro, Nitra 40236927 Občerstvenie jubilanti 70 a 75 roční 144,- 6.6.2017
208/2017 06/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov 5/2017 829,33 6.6.2017
209/2017 117060168 LeChequeDejeuner s.r.o.Bratislava 31396674 Stravné lístky 2330.04 7.6.2017
210/2017 20170439 LIM PO, s.r.o. Prešov 36498980 Reklamné predmety 107,- 7.6.2017
211/2017 2017004 Lukáš Mašlonka, Nitra 47838744 Pretláčanie oceľovej chráničky 1440,- 7.6.2017
212/2017 VF170408 Signo s.r.o. Ružomberok 43930824 Vlajky 131,04 7.6.2017
213/2017 430170651 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 9.6.2017
214/2017 2711096093 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -24,63 9.6.2017
215/2017 170100031 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3 Jarok 46526048 Materiál+ zapožičanie búracieho kladiva 465,30 9.6.2017
216/2017 1735109587 Petit Press, a.s. Bratislava 35790253 Inzerát + noviny 2x 210,- 9.6.2017
217/2017 1710017 DS-MAR, s.r.o. Cabaj-Čápor 46601660 Inžinierská činnosť, poradenská činnosť 350,- 9.6.2017
218/2017 2711096887 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia nedoplatok 262,28 12.6.2017
219/2017 201712 Jaroslav Štefanka – OKM Štefanka, Nitra 40235467 El.práce na budove Telocvičňa ZŠ s MŠ Jarok 246,- 12.6.2017
220/2017 7308721502 Slovenský plynárenský priemysel a.s Bratislava 35815258 Plyn 345,- 12.6.2017
221/2017 8760072468 Západosl. Vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 5 812,- 13.6.2017
222/2017 4017320053 Optima a.s. Nitra 31428835 Reklamné predmety 294,- 13.6.2017
223/2017 P2017/0137 Vladimír Nevlaha Profi-gastro, Nitra 40236927 Štrúdle – Folklórny deň 49,50 14.6.2017
224/2017 2017/013 JOSSIK spol.s.r.o. Bernolákovo 44450699 Pasportizácia, konzultácie ohľadne dopravného značenia a tlače 1 820,- 14.6.2017
225/2017 004/2017 Rodičovské združenie pri CVČ Domino, Nitra 17319617/1188 Vystúpenie FS Furmani s Ľudovou hudbor – Folk. deň v obci Jarok 200,- 14.6.2017
226/2017 600170028 NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 Preprava osôb 16.6.2017 220,- 14.6.2017
227/2017 S372407068 MANUTAN Slovakia s.r.o. Bratislava 35885815 Kanc. nábytok - sekretariát 147,48 14.6.2017
228/2017 2017/17 Ing.Tomáš Galbavý, Černicová 16, Nitra 46258264 Spracovanie podkladov k zákazke 200,- 14.6.2017
229/2017 2017/017 Popelka Ján, Hájske 170 30943281 Tatranský profil 933,12 15.6.2017
230/2017 217049 Pillbus s.r.o. Močenok 47353031 Preprava folk.súboru Sečkár 50,- 15.6.2017
231/2017 P20170087 ABKALS s.r.o. Michalovce 36819051 Pneumatiky - Ford 201,20 12.6.2017
232/2017 21714889 NOMILAND s.r.o. Košice 36174319 Športové potreby Detská olympiáda 329,70 16.6.2017
233/2017 21714888 NOMILAND s.r.o. Košice 36174319 Športové potreby Detská olympiáda 221,- 16.6.2017
234/2017 21800387 NOMILAND s.r.o. Košice 36174319 Športové potreby Detská olympiáda 92,10 16.6.2017
235/2017 21800346 NOMILAND s.r.o. Košice 36174319 Športové potreby Detská olympiáda 174,- 16.6.2017
236/2017 21800931 NOMILAND s.r.o. Košice 36174319 Športové potreby Detská olympiáda -129,- 16.6.2017
237/2017 317052 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 58,80 16.6.2017
238/2017 2017031 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie 42208564 Advokátske služby 210,- 16.6.2017
239/2017 2017990530 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Vývoz odpadu 2 891,49 16.6.2017
240/2017 P2017/0139 Vladimír Nevlaha Profi-Gastro, Nitra 40236927 Štrúdel – detská olympiáda 49,50 16.6.2017
241/2017 170368 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Rozbor vzoriek vody+práca technika 144,55 19.6.2017
242/2017 00698/2017 Jozef Šmrhola – OLYMP, Santovka 32581190 Tabule+reklamné predmety 139,08 20.6.2017
243/2017 170100037 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Úprava terénu pri jazierku 2 354,40 20.6.2017
244/2017 170100038 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3,Jarok 46526048 Zemné práce a mat. pre TJ - kanalizácia 1 242,50 20.6.2017
245/2017 20170962 ZYRY-Tem s.r.o. Zvolen 35911727 Šetrenie v teréne (tel. káble) 42,- 22.6.2017
246/2017 20170009 GREEN EKO SERVIS s.r.o. Nemšová 50762311 Odvodnenie kalov z ČOV 665,20 23.6.2017
247/2017 2017003 Michal Štefanka, Zahumenice 137/7 33586829 Výmena plyn.regulátora+drobný montážny materiál 180,- 26.6.2017
248/2017 3417056619 Slovak Telecom a.s Bratislava 35763469 Telefón 115,83 27.6.2017
249/2017 170028 Stavebné stolárstvo Ján Novák, Hlavná 593, Jarok 14042428 Vchodové dvere do sály KD+montáž 1 440,- 28.6.2017
250/2017 93/2017 Patrik Mažec Podhorany 224 41267761 Práca s montážnou plošinou - opilovanie stromu nad NN siete 120,- 28.8.2017
251/2017 0035/2017 P.P.BUS s.r.o. Žitavce 47485337 Preprava fol. Súboru Dolina na Folklórny deň v Jarku 128,- 30.6.2017
252/2017 220171552 K-system, spol.sr.o. Žiarn/Hronom 31623387 Žalúžie a sieťky proti hmyzu 140,59 30.6.2017
253/2017 20170220 RAUTEX s.r.o. 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 16,60 30.6.2017

Máj 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
160/2017 7228915527 Slov.plyn.priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 3.5.2017
161/2017 0440517 AXATEM Projekt s.r.o. Čierna Voda 48293334 Spracovanie žiadosti RVPK 600,- 4.5.2017
162/2017 2017155 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 16,60 5.5.2017
163/2017 2/2017 Stanislav Tóth Hlavná 266/199, Jarok 45247137 Klampiarske a stolárske práce – pódium za KD 1 642,- 5.5.2017
164/2017 101170074 ARRIVA Slovakia a.s. Nitra 35811439 Oprava vozidla 2 400,11 5.5.2017
165/2017 2710010410 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 Opravná fa -0,38 5.5.2017
166/2017 2710011662 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 Dobropis -5,10 5.5.2017
167/2017 20170366 PPCARS, s.r.o. Nitra 46255648 Oprava vozidla FORD 338,52 5.5.2017
168/2017 201709 Jaroslav Štefanka-OKM Štefanka Nitra 40235467 Oprava kuchynského robota 96,- 9.5.2017
169/2017 201708 Jaroslav Štefanka-OKM Štefanka Nitra 40235467 Elektroinštalačné práce 1 463,85 9.5.2017
170/2017 2017990361 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Množstvový zber + Nakladanie s BRO 629,66 9.5.2017
171/2017 6796050076 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 129,22 9.5.2017
172/2017 05/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 4/2017 599,89 9.5.2017
173/2017 2017/027 Anja Houses, s.r.o. Rišňovce 36358266 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Plynofikácia areálu ZŠ s MŠ Jarok" 1 200,- 10.5.2017
174/2017 170100025 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3 Jarok 46526048 Mat. na tenisové kurty 374,40 10.5.2017
175/2017 170100026 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3 Jarok 46526048 Zemné práce 1 080,- 10.5.2017
176/2017 3628171178 Nitrianske komunálne služby 31436200 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 36,- 11.5.2017
177/2017 082017 Ing.Jaroslav Franta, Hájske 32743556 Zameranie budovy bývalej MŠ Jarok 165,- 15.5.2017
178/2017 430170541 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 15.5.2017
179//2017 2711087035 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia - preplatok -3,65 15.5.2017
180/2017 2017990417 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Vývoz odpadu 2 383,74 15.5.2017
181/2017 2711089218 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 282,22 16.5.2017
182/2017 2711089219 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 54,08 16.5.2017
183/2017 8760061932 Západosl. Vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 4 521,85 16.5.2017
184/2017 117140082 ASV AGRONOVA s.r.o. Bratislava 31394990 Servisná prehliadka traktora 210,67 17.5.2017
185/2017 VITIS o.z. Veľké Zálužie 42208378 Členský príspevok 800,80 17.5.2017
186/2017 117071753 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 Doména jarok.sk 5/2017 96,36 22.5.2017
187/2017 34/2017 Kazimír Sýkora ASANA DDD Nitra Jarok 425/1 30074291 Dezinsekcia 60,- 23.5.2017
188/2017 20170551 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 Smetné nádoby- separovaný zber 56,52 23.5.2017
189/2017 170100027 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 Zemné práce, kamenivo 564,40 24.5.2017
190/2017 3416082934 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 108,14 25.5.2017
191/2017 0417050133 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 31592503 Úplné znenia r.2017 (odborná literatúra) 119,87 26.5.2017
192/2017 FV2017009 REMONTplast Igor Šemelák, Jarok 34643851 Výroba a predaj kanal. šachty 320,- 29.5.2017
193/2017 2017/014 JOSSIK spol.s.r.o. Bernolákovo 44450699 Passport doprav. značenia 64,- 29.5.2017
194/2017 1701015 Symbolika Hlohovec spol.s.r.o. 34112561 Reklamné predmety (plakety) 384,50 29.5.2017
195/2017 170328 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzka ČOV 559,02 29.5.2017
196/2017 5572225808 IVES Košice 00162957 Služby STP APV 25,09 29.5.2017
197/2017 17VF0200 MOREZ GROUP a.s. Nitra 5 36659126 Doplnenie zariadenie PSN a pohybový snímač 50,40 29.5.2017
198/2017 17VF0199 MOREZ GROUP a.s. Nitra 5 36659126 Revízia zariadenia 84,- 29.5.2017
199/2017 1700010651 Slov.komora exekútorov, Bratislava 35659718 Platba za posk. služby 2,50 30.5.2017
200/2017 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné za mot. vozidlá 107,58 31.5.2017
201/2017 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poostné 16.5-30.6./2017 12,02 31.5.2017
202/2017 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistenie majetku 250,21 31.5.2017

Apríl 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
123/2017 476008852 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda - nedoplatok 551,11 3.4.2017
124/2017 7243830257 Slov.plyn. priemysel a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn 345,- 4.4.2017
125/2017 20171446 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,- 4.4.2017
126/2017 20170120 RAUTEX s.r.o. V.Zálužie 487 36824267 Metodická činnosť 16,60 4.4.2017
127/2017 170100012 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 materiál 2158,44 5.4.2017
128/2017 170100011 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 materiál 486,00 5.4.2017
129/2017 2017990248 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Množstvový zber + Nakladanie s BRO 629,66 5.4.2017
130/2017 2795074208 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 139,21 6.4.2017
131/2017 072017 LK PROJEKT Ing.Ladislav Klačanský, Solčany 36886971 Vypracovanie projektovej dokumentácie 420,- 6.4.2017
132/2017 11/2017 Hutlas Jaroslav Veľké Zálužie 11865938 Revízia elektro spotrebičov v kuchyni ZŠ s MŠ Jarok 70,- 7.4.2017
133/2017 03/2017 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, Jarok 44110227 Výroba kovových držiakov 80,- 7.4.2017
134/2017 02/2017 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, Jarok 44110227 Výroba a montáž oceľovej nosnej konštrukcie 3 000,- 7.4.2017
135/2017 102017 Ing.Michal Vangeľ, Záhumenice 169/48,Jarok 43917593 Diagnostika a výmena PC zdroja, teplovodivej pasty CPU, materiál, tonery, , správa Web stránky, technická podpora 684,20 7.4.2017
136/2017 2711063760 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia nedoplatok 25,55 10.4.2017
137/2017 2711063759 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia nedoplatok 307,77 10.4.2017
138/2017 4/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 3/2017 848,45 10.4.2017
139/2017 1733000590 PORSCHE Auto Slovakia spol.s.r.o. Nitra 31319459 Servisná prehliadka 445,60 11.4.2017
140/2017 317035 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla za 3/2017 46,80 11.4.2017
141/2017 170188 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodovodu 478,00 11.4.2017
142/2017 170206 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV 478,- 11.4.2017
143/2017 170100018 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 materiál 271,55 12.4.2017
144/2017 8760050476 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 3/2017 5 171,45 18.4.2017
145/2017 430170399 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 4/2017 120,- 18.4.2017
146/2017 4/070417 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 Účastnícky poplatok na seminári 40,- 18.4.2017
147/2017 2017012 OZ Divadlo Maska Zvolen 37888773 Div. predstavenie Smejko a Tanculienka 1 764,- 18.4.2017
148/2017 171000631 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 Bratislavské párky 79,76 21.4.2017
149/2017 1170303 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 Aktualizácia programov za rok 2017 116,40 21.4.2017
150/2017 2017/08 Mgr.Janka Melišová Bratislava 41888588 Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie NFP 1 000,- 21.4.2017
151/2017 1/2017 Jozef Ratica Nákladná autodoporava, Jarok 149 37446801 Práce s JCB 1 150,- 21.4.2017
152/2017 2017049 HYMES MK, s.r.o. Bratislava 1 35831740 Overenie MO na ČOV Jarok 844,80 24.4.2017
153/2017 2017990304 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Vývoz odpadu 2 166,81 24.4.2017
154/2017 00308056 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava 00584614 Mimoriadny členský príspevok za využívanie informačného systému DCOM 1978,- 25.4.2017
155/2017 3415113714 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 115,83 26.4.2017
156/2017 201700593 REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra – Dolné Krškany 36657719 Kancelárske potreby 191,46 26.4.2017
157/2017 18052017 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra 34006656 Odborný seminár 30,- 26.4.2017
158/2017 04/2017 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, Jarok 44110227 Ochranná kovová mreža do šachty ČOV 408,- 28.4.2017
159/2017 4108170341 MASLEN s.r.o. pobočka Nitra, Badín 655 36619370 Plech + príslušenstvo na pódium za KD 159,35 28.4.2017

Marec 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
79/2017 170064 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Rozbor vzoriek vody 166,64 1.3.2017
80/2017 7223882960 SPP a.s. Bratislava 35815256 plyn 345,- 2.3.2017
81/2017 1702001 Matúš Kotlár,Pod kostolom 381/31, Jarok 50155211 Dokončovacie práce v umyvárni OÚ 647,50 2.3.2017
82/2017 20170189 PPCARS, s.r.o. Rybárska 18, Nitra 46255648 Servisné práce FORD 171,08 3.3.2017
83/2017 2017086 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 487 36824267 Metodická činnosť BOZP 3/2017 16,60 3.3.2017
84/2017 3/2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Obedy 2/2017 700,27 6.3.2017
85/2017 170091 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Vodomer+plomba 80,16 6.3.2017
86/2017 2017070 PRO-NIK s.r.o. Nitra 462390308 Prac.odevy+obuv 520,52 6.3.2017
87/2017 01/02/2017 MaNaPaS Pavol Adámek, Jarok 3707450 Maliarske a natieračské práce 610,- 6.3.2017
88/2017 5794104262 Slovak Telecom Bratislava 35763469 Telefón 130,75 7.3.2017
89/2017 2017410906 Technická inšpekcia a.s. Bratislava 36653004 Posúdenie PD pre stav. povolenie 144,- 7.3.2017
90/2017 8760037306 Západosl.vodárenská spoločnosť a.a. Nitra 36550949 Voda 2/2017 4 999,31 9.3.2017
91/2017 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra 36557129 Poistenie majetku 1.4-30.6/2017 250,21 9.3.2017
92/2017 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra 36557129 Poistné vozový park obce 1.4.-30.6/2017 83,55 9.3.2017
93/2017 4419008267 Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra 36557129 Poistenie majetku ZŠ s MŠ Jarok
1.4.-30.6/2017
96,34 9.3.2017
94/2017 201702050 RH SOUND s.r.o. Vráble 36559717 Reflektor divadelný 214,00 10.3.2017
95/2017 42017127 QSCert, spol. s.r.o. Zvolen 36040631 Personálny audit 1 560,- 10.3.2017
96/2017 6001750970 VÚB banka a.s. Bratislava 31320155 Vypracovanie správy pre účely auditu 59,76 27.2.2017
97/2017 09/2017 Ing.Peter Barczi Sereď 46793631 Vyhotovenie statického posudku 362,- 10.3.2017
98/2017 20170078 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava 00177474 Školenie has. Jednotky+vykonanie skúšok 700,- 13.3.2017
99/2017 430170276 ARRIVA NITRA a.s. 36545082 Doprava 3/2017 120,- 14.3.2017
100/2017 201700368 REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra 36657719 Kancelársky materiál 202,02 14.3.2017
101/2017 201703068 RH SOUND s.r.o. Vráble 36559717 Reproduktor tlakový 95,- 14.3.2017
102/2017 170100009 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 materiál 730,30 15.3.2017
103/2017 317023 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 62,40 16.3.2017
104/2017 2017990191 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Vývoz odpadu 1969,16 17.3.2017
105/2017 2017990135 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Množstvový zber + Nakladanie s BRO 629,66 17.3.2017
106/2017 1704603 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava 17310598 Verejný prenos prostredníctvom MR 38,50 20.3.2017
107/2017 10170003 JaMaTrade s.r.o. Lukov Dvor 72 45980161 Stavebné rezivo 550,04 20.3.2017
108/2017 317027 EKOELEKTRIK s.r.o. Ždiarska 9 Nitra 36658090 Tlačiarenské práce (plagáty, vstupenky...) 97,92 20.3.2017
109/2017 2017015 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmila Krajinčáková Blahová, Veľké Zálužie 42208564 Poskytnutie právnej pomoci 210,- 21.3.2017
110/2017 170126 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV 292,05 27.3.2017
111/2017 170129 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Výjazd technológa na ČOV Jarok 168,30 27.3.2017
112/2017 170146 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Rozbor vody 151,21 27.3.2017
113/2017 170149 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Plomba na vodomer 40,08 27.3.2017
114/2017 201704 Jaroslav Štefanka – OKM Štefanka Nitra 40235467 Kompletážne práce FC 31 Jarok 617,85 27.3.2017
115/2017 201705 Jaroslav Štefanka – OKM Štefanka Nitra 40235467 Obnova el. rozvadzača na OcÚ v Jarku 624,- 27.3.2017
116/2017 3414142769 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 128,64 27.3.2017
117/2017 2711058734 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 198,09 28.3.2017
118/2017 7/2017 Concret s.r.o. Boleráz 47174285 Likvidácia strešného AZC plášťa 1684,80 28.3.2017
119/2017 10/2017 Ing. Peter Barczi, Sereď 46793631 Vyhotovenie statického posudku has.zbrojnica 400,- 29.3.2017
120/2017 2711059761 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia - nedoplatok 92,42 30.3.2017
121/2017 117035771 LeCheque dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2330,04 31.3.2017
122/2017 2017067 TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 45158081 Výmena okien a dverí na objekte telocvične ZŠ s MŠ Jarok 29369,32 31.3.2017

Február 2017:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
42/2017 0117015336 LECEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 2020321864 Stravné kupóny 2 330,04 2.2.2017
43/2017 62570 BETRIX s.r.o. Dubnica n/v 34101110 Posypová soľ 159,60 2.2.2017
44/2017 2017052 RAUTEX s.r.o. V.Zálužie 36824267 Metodická činnosť BOZP 16,60 3.2.2017
45/2017 20172304 AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina 31602436 Odborné publikácie 49,50 3.2.2017
46/2017 2711018033 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 297,81 3.2.2017
47/2017 2711018061 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 17,72 3.2.2017
48/2017 2711014748 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 2,20 3.2.2017
49/2017 7793137032 Slovak Telecom Bratislava 35763469 Telefón 132,66 6.2.2017
50/2017 201702 Jaroslav Štefanka-OKM Štefanka Nitra 40235467 Elektroinštalačné práce na budove FC 31 Jarok 1 808,63 6.2.2017
51/2017 2017990020 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s biol. rozložiteľnými odpadmi 629,66 6.2.2017
52/2017 01/2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 1/2017 650,08 6.2.2017
53/2017 2711010834 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 35763469 Telefón -20,54 6.2.2017
54/2017 2171102746 SOZA Bratislava 178454 Verejné použidie hudobných diel v MR 20,40 7.2.2017
55/2017 2711018302 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -69,88 7.2.2017
56/2017 726375109 SPP a.s. Bratislava 35815256 Plyn 345,- 7.2.2016
57/2017 3559010793 Prvá kom.Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné Ford 10.1 -31.3./2017 19,44 7.2.2017
58/2017 2711019552 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 314,42 8.2.2017
59/2017 89950679 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 Odborné publikácie 12,50 8.2.2017
60/2017 7793137032 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Telefón 132,66 9.2.2017
61/2017 2017990079 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy - Opatovce 37969358 Vývoz odpadu 1 887,26 13.2.2017
62/2017 170040 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Zisťovanie poruchy na vodovode, odpočet vody 1 047,372 13.2.2017
63/2017 170139 ZANO TRANS s.r.o. Lukov Dvor 72, Nitra 36545627 Pneuservis traktor 19,62 13.2.2017
64/2017 28/2017 EKO-DU Ing.Pavol Daňo Nitra 31129714 Výpočet emisií emisných zdrojov,spracovanie podkladov 204,- 13.2.2017
65/2017 011770191 LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Bratislava 31396674 Nespotrebované jedálne kupóny -222,60 14.2.2017
66/2017 8760019775 Západosl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 5 215,58 16.2.2017
67/2017 170100004 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 Materiál na opravu školskej kuchyne 236,45 16.2.2017
68/2017 170100005 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 Materiál na renováciu kabín TJ 706,15 16.2.2017
69/2017 022017 Ing.Michal Vangeľ Jarok 43917593 Správa web stránky, technická podpora, materiálové vybavenie 863,90 17.2.2017
70/2017 317011 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 44,40 20.2.2017
71/2017 2711031173 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia 45,28 20.2.2017
72/2017 430170148 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 1/2017 120 20.2.2017
73/2017 20170140 FEREX s.r.o. Nitra 17682258 Nádoby na separovaný zber 56,52 20.2.2017
74/2017 32/2017 Mažec Patrik, Podhorany 224 41267761 Oprava osvetlenia 80,50 22.2.2017
75/2017 7170100192 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 Poskytnutie informácie pre audítora 60,- 23.2.2017
76/2017 035042017 Asociácia vzdelávania samosprávy 31938434 Školenie kontrolórky obce 183,- 23.2.2017
77/2017 3413178782 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 131,11 27.2.2017
78/2017 17/17/BCT BioCompact spol. s.r.o. Bratislava 35706201 Dodávka,montáž a uvedenie miešadla do prevádzky 3 168,- 27.2.2017

Január 2017:

Číslo fa Dodávateľ IČO Číslo fa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma spolu Dátum prijatia fa Splatnosť
1 Slovak Telekom 35763469 1792184408 Služby pevnej siete 140,77 02.01.2017 18.01.2017
2 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 36041688 20170345 Systémová podpora URBIS 265,00 02.01.2017 16.01.2017
3 Psych. Nemocnica V.Zálužie 607274 316120 Pranie prádla 12/2016 64,80 02.01.2017 22.01.2017
4 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 5041601620 Publikácie 58,14 05.01.2017 19.01.2017
5 RAUTEX s.r.o. V.Zálužie 36824267 2017014 Motodická činnosť BOZP 1/2017 16,60 09.01.2017 09.02.2017
6 Marcel Bédi BEKOV 44110227 12017 Výroba a montáž brán a samon.systém 3215,00 09.01.2017 23.01.2017
7 Slovakia Energy 36807702 Dodávka elektriny 3105,00 09.01.2017 15.01.2017
8 Slovakia Energy 36807702 2711003009 Nedoplatok 351,66 09.01.2017 19.01.2017
9 Slovakia Energy 36807702 2711003010 Nedoplatok 14,78 09.01.2017 19.01.2017
10 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING 22819983 160758 Vodovod v obci 478,00 09.01.2017 30.01.2017
11 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING 22819983 160776 kanalizácia a ČOV v obci 478,00 09.01.2017 30.01.2017
12 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING 22819983 160751 Analýza vody 213,44 09.01.2017 26.01.2017
13 TOPSET Stupava 46919805 6160731 Aktualizácia programov na CD 8,40 10.01.2017 13.01.2017
14 Betrix s.r.o. Dubnica n/V 34101110 62373 posypová soľ 159,60 10.01.2017 09.02.2017
15 Západosl.vod.spol. a.s. Nitra 36550949 8660110937 voda 12/2016 4895,12 11.01.2017 23.01.2017
16 Stanislav Tóth Hlavná 266/199, Jarok 45247137 1/2017 montáž,demontáž krovu,klampiarske práce 1 050,- 11.01.2017 25.01.2017
17 Š.jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 12/2016 príprava a výdaj obedov za 12/2016 616,62 11.01.2017 20.01.2017
18 SPP a.s. Bratislava 35815256 7401241506 plyn -1,62 12.01.2017 16.01.2017
19 SPP a.s. Bratislava 35815256 7401241507 plyn -1,19 12.01.2017 16.01.2017
20 SPP a.s. Bratislava 35815256 7401241509 plyn 0,00 12.01.2017 23.01.2017
21 SAMNET o.z. Zlaté Moravce 37867440 308056 zasl.informácií o dotáciách a grantoch 32,86 12.01.2017 19.01.2017
22 BINS s.r.o. Nitra 45510393 00152017 smetné nádoby na KO 792,- 16.01.2017 30.01.2017
23 SPP a.s. Bratislava 35815256 7303633713 zemný plyn 345,- 18.01.2017 13.02.2017
24 SPP a.s. Bratislava 35815256 7451157268 vyúčtovacia fa za plyn -3668,68 18.01.2017 10.2.2017
25 FEREX s.r.o. Nitra 17682258 20170027 nádoby na separovaný zber 169,56 19.1.2017 2.2.2017
26 Betrix s.r.o. Dubnica n/V 34101110 62477 posypová soľ 39,90 23.01.2017 19.01.2017
27 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 430170024 dopravaz obce 1/2017 120,- 24.01.2017 02.02.2017
28 SOTAC, Južná trieda 1, Košice 36189855 2017/0009 školenie starostu obce 348,00 24.01.2017 24.01.2017
29 Betrix s.r.o. Dubnica n/V 34101110 62520 posypová soľ 119,70 25.01.2017 24.02.2017
30 Gabriela Horváthová G&G SERVIS H.Kráľová 44485654 2017/023 servis plynových zariadení v ZŠ s MŠ Jarok 834,16 25.01.2017 12.02.2017
31 Slovak Telekom 35763469 3412213392 telefón 134,48 26.01.2017 06.02.2017
32 Slovakia Energy 36807702 2711012507 el. energia -11,66 26.01.2017 05.02.2017
33 Slovakia Energy 36807702 2711012473 el.energia -77,69 26.01.2017 04.02.2017
34. Slovakia Energy 36807702 271101268 el. energia 94,02 26.01.2017 07.02.2017
35. REVIS-SERVIS spol.s.r.o. Nitra 36657719 201700102 kancelársky materiál 182,01 26.01.2017 09.02.2017
36. REVIS-SERVIS spol.s.r.o. Nitra 36657719 201700104 kancelársky materiál 84,05 27.01.2017 10.02.2017
37. Mgr.Janka Melišová Bratislava 41888588 2017/04 vypracovanie projektového zámeru 1 000,- 29.01.2017 08.02.2017
38. Cobra Aauart s.r.o. Balog nad Ipľom 44413301 20170005 Vypr. PD "Rozšírenie kapacity MŠ" 8 400,- 29.01.2017 22.02.2017
39. Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 170029 odb. a technická pomoc ČOV Jarok 350,46 31.01.2017 13.02.2017
40. Slovakia Energy 36807702 2711013862 El. energia 16,74 31.01.2017 10.02.2017
41. Slovakia Energy 36807702 2711013863 E. energia 71,46 31.01.2017 10.02.2017

December 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
414/2016 2017 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra 34006656 Členské na rok 2017 250,- 1.12.2016
415/2016 20160408 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 16,60 1.12.2016
416/2016 7273680828 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 668,- 2.12.2016
417/2016 2016002025 KEO s.r.o. Záhorce 36739464 Ročná licencia KEO WIN 2017 196,56 2.12.2016
418/2016 8791241132 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 145,54 5.12.2016
419/2016 9500165733 CITY STONE DESIGN s.r.o. Šaľa 47978929 Dlažba na chodníky 3 414,44 5.12.2016
420/2016 2965371 INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 Obecné noviny na r. 2017 135,20 5.12.2016
421/2016 2017 Jarok Združenie miest a obcí Slovenska 584614 Členské na r. 2017 326,37 5.12.2016
422/2016 24/2016 Juraj Bekényi Jarok BEKY TRANS 37646842 Preprava ozdobnej skruže 30,- 5.12.2016
423/2016 116143686 Websupport, s.r.o. Bratislava 36421928 Custom hosting jarok.sk 12,32 5.12.2016
424/2016 0432016 GEOTOM, s.r.o. Veľké Zálužie 44671181 Vytýčenie hranice pozemku 240,- 5.12.2016
425/2016 20164135 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 36041688 školenie 109,- 6.12.2016
426/2016 20164133 MADE spol.s.r.o. Banská Bystrica 36041688 školenie 218,- 6.12.2016
427/2016 160100080 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3 Jarok 46526048 Materiál + zemné práce 1 479,80 7.12.2016
428/2016 16080002 Matúš Kotlár Pod kostolom 381/31, Jarok 50155211 Rekonštrukčné a dokončovacie práve v kuchyni KD 640,- 9.12.2016
429/2016 2016991403 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber za 12/2016 168,13 9.12.2016
430/2016 2016991352 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl. s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 1/12 nákladov spojených s nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom za 11/2016 461,53 9.12.2016
431/2016 2016991452 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl. s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadom za 12/2016 2 967,- 9.12.2016
432/2016 DF2016/432 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Členský príspevok na r. 2016 989,- 9.12.2016
433/2016 1020160055 Projekty Pekar s.r.o. Veľké Zálužie 47132302 Vypracovanie projektovej dokumentácie 2 900,- 12.12.2016
434/2016 26/2016 Ing.Vladimír Karban Nitra 11761261 Zameranie kanalizácie 381,- 12.12.2016
435/2016 2016029 Ing.Emília Konečná Moravany nad Váhom 37475185 Audit výročnej správy 100,- 12.12.2016
436/2016 2016030 Ing.Emília Konečná Moravany nad Váhom 37475185 Audit konsolidovanej účtovnej závierky 1 000,- 12.12.2016
437/2016 160690 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Odborná tech.pomoc počas prevádzky ČOV 350,46 12.12.2016
438/2016 20160066 Milan Bíro Nákladná doprava Veľké Zálužie 32749431 Práce so strojom JCB 54,- 13.12.2016
439/2016 430161536 ARRIVA NITRA a.s. Nitra 36545082 Dopravné služby za 12/2016 120,- 13.12.2016
440/2016 3615918 Západosl.distibučná a.s. Bratislava 36361518 Obnovenie prevádzkovej plomby 18,84 13.12.2016
441/2016 3615917 Západosl.distribučná a.s. Bratislava 36361518 Plomba 18,84 13.12.2016
442/2016 2016509 CHROME s.r.o. HUSQVARNA Nitra 46068279 Oprava kosačky 430,29 14.12.2016
443/2016 DLaF 410-16-00270 FaxCopy a.s. Bratislava 35729040 Kanc. potreby 1 070,- 15.12.2016
444/2016 16103093 CBS spol.s.r.o. B.Bystrica 36754749 Kalendáre A3 470,40 15.12.2016
445/2016 10160096 Henrich Halveland Veľké Zálužie 44072384 Preprava autobusom 168,- 16.12.2016
446/2016 1560003264 Centrum polygrafických služieb Bratislava 42272360 Matričné tlačivá 44,93 16.12.2016
447/2016 6922016 Bc.Tomáš Kahan-KAHI Nitra 46195475 Tričká s potlačou Hasiči 498,- 19.12.2016
448/2016 201614 Ing.arch.Janka Privalincová Nitra 36935662 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 980,- 19.12.2016
449/2016 125160203 NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 Preprava osôb Jarok-Ratnovce 165,- 19.12.2016
450/2016 2611144704 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 15,05 19.12.2016
451/2016 2611144703 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 323,09 19.12.2016
452/2016 8660103248 Západosl. Vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 3 815,17 19.12.2016
453/2016 160100083 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 materiál 244,20 19.12.2016
454/2016 160100082 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 Vykladnie dlažby,zemné práce 750,- 19.12.2016
455/2016 2016052 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Poskytovanie právnej pomoci 450,24 21.12.2016
456/2016 0612016 GEOTOM, s.r.o. Veľké Zálužie 44671181 Geometrický plán 332,50 21.12.2016
457/2016 89/2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov, Jarok 34519807 Revízia a oprava has.prístrojov a hydrantov 144,- 21.12.2016
458/2016 179/2016 Obec Cabaj-Čápor 00307785 25% Podiel na školení hlavného kontrolóra 44,75 21.12.2016
459/2016 2016990513 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl. s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 21.12.2016
460/2016 2016990878 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl. s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom na území obce 461,53 21.12.2016
461/2016 160701 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Sprac.žiadosti na ENVIROFOND 2017 - kanalizácia Školská ulica 356,88 22.12.2016
462/2016 160405 ARS SPEKTRUM s.r.o. Nitra 44938144 Grafická príprava a tlač časopisu, kalendárov, letákov 862,- 22.12.2016
463/2016 152016 LK PROJEKT Ing.Ladislav Klačanský Solčany 36886971 Vypracovanie projektovej dokumentácie 495,- 23.12.2016
464/2016 7611246063 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Tel. služby 130,59 27.12.2016
465/2016 160721 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Výmena vodomeru 367,99 27.12.2016
466/2016 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné mot.vozidlo Liaz-CAS 25 L101 4,01 28.12.2016
467/2016 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné mot.vozidlo Liaz-CAS 25 L101 1.1. - 31.3.2017 24,04 28.12.2016
468/2016 2016205 Ing.Dušan Palatický PP-CARS Mojmírovce 43496407 Automobil FORD TRANSIT TOURNEO 1,8 4 500,- 28.12.2016
469/2016 2016/1665 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 60,82 29.12.2016

November 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
378/2016 20160358 RAUTREX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti BOZP 11/2016 16,60 2.11.2016
379/2016 10/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MS Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 10/2016 695,49 3.11.2016
380/2016 7303577137 SPP a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn 668,- 3.11.2016
381/2016 0116119574 LeChéquedejeuner s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2 175,18 4.11.2016
382/2016 160777 Central Company Martina Ferešpvá Hlučín 74728156 samolepky 21,78 4.11.2016
383/2016 01221/2016 Jozef Šmrhola-OLYMP Santovka 32581190 Súp.čísla, uličná tabuľa 141,95 7.11.2016
384/2016 1790304723 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 143,87 7.11.2016
385/2016 160100072 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3 Jarok 46526048 Materiál a zemné práce na cintoríne 332,30 7.11.2016
386/2016 160100073 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3 Jarok 46526048 Kanalizačný materiál do ZŠ s MŠ Jarok 74,20 7.11.2016
387/2016 160100074 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 Materiál a zemné práce 1 416,50 7.11.2016
388/2016 302016 Cesty a stavby s.r.o. Nitra 46203036 Oprava výtlkov a spevnenie poškodeného cestného podkladu 4 958,88 7.11.2016
389/2016 2016991245 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 7.11.2016
390/2016 2016991194 Ponitr. združenie obcí pre separ.zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadom 2 967,- 7.11.2016
391/2016 2016991194 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl. s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 461,53 7.11.2016
392/2016 2611131084 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 344,82 9.11.2016
393/2016 2611131085 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia -9,99 9.11.2016
394/2016 292016 Ing.Michal Vangeľ Jarok 43917593 Technická podpora, správa web.stránky obce + tonerové kazety 514,70 9.11.2016
395/2016 160637 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Montáž vodomerov 80,16 10.11.2016
396/2016 160621 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Odber a analýza odvodneného kalu z ČOV 208,56 10.11.2016
397/2016 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistenie majetku 1.1. - 31.3.2017 250,21 10.11.2016
398/2016 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla 1 – 3/2017 55,58 10.7.2016
399/2016 06122016 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra 34006656 Školenie registratúra 80,- 14.11.2016
400/2016 16/0301 SOTAC s.r.o. Košice 36189855 Odborná publikácia 18,- 16.11.2016
401/2016 99916075 ABSOLUTGAZ,s.r.o. Bratislava 35836873 Servisná prehliadka plynových žiaričov 765,84 18.11.2016
402/2016 316106 Psychiatrická nemocnica V.Zálužie 0607274 Pranie prádla 19,20 18.11.2016
403/2016 8660093442 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 3 962,84 18.11.2016
404/2016 430161439 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 21.11.2016
405/2016 160100078 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3, Jarok 46526048 Zemné práce - čistenie rigolov v obci 765,60 23.11.2016
406/2016 160100077 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 Materiál na opravu hasičskej zbrojnice 462,10 23.11.2016
407/2016 020/2016 Pavol Podlužanský, Hlavná 4/4 43707181 Revízie el. spotrebičov v ZŠ s MŠ Jarok 200,- 25.11.2016
408/2016 1621010367 ProCeram Nitra 31340318 Dlažba - umyvárka kuchyňa KD 717,50 25.11.2016
409/2016 116140198 ASV AGRONOVA s.r.o. Bratislava 31394990 Výjazd servis.vozidla k oprave traktora 54,- 28.11.2016
410/2016 20164051 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 36041688 školenie 218,- 28.11.2016
411/2016 20164055 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 36041688 školenie 109,- 28.11.2016
412/2016 7610284795 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 128,84 30.11.2016
413/2016 11/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 11/2016 767,19 30.11.2016

Október 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
338/2016 20160324 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 10/2016 16,60 3.10.2016
339/2016 20163532 MADE spol. s.r.o. B.Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,- 3.10.2016
341/2016 7303558249 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 668,- 4.10.2016
342/2016 125160168 NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 Preprava zo dňa 24.9. 2016 Jarok-Rumanová 90,- 4.10.2016
343/2016 2016991136 Ponitr.združenie obcí pre separ. zber a nakladanie odpadmiVýčapy-Opatovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadmi 2 967,- 4.10.2016
344/2016 126-2016 Patrik MAŽEC Podhorany 224 41267761 Práce s montážnou plošinou 140,- 5.10.2016
345/2016 0362016 GEOTOM, s.r.o. VeľkéZálužie 44671181 Geodetické práce 1 146,- 6.10.2016
346/2016 0372016 GEOTOM, s.r.o. Veľké Zálužie 44671181 Geodetické práce 480,- 6.10.2016
347/2016 9/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Obedy 9/2016 755,24 7.10.2016
348/2016 160456 Ing.Jozef Vyskoč EKO-STAVING Nitra 22819983 Odborná a technická pomoc ČOV Jarok 350,46 7.10.2016
349/2016 160478 Ing.Jozef Vyskoč EKO-STAVING Nitra 22819983 Rozbor vody 151,69 7.10.2016
350/2016 5789369971 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Tel. služby 140,86 7.10.2016
351/2016 20/2016 Juraj Bekényi BEKY Trans Jarok 628 37646842 Prevoz tovaru 56,40 7.10.2016
352/2016 2016991087 Ponitr.združenie obcí pre separ.zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 7.10.2016
353/2016 160500 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodovodu v Obci Jarok 478,- 10.10.2016
354/2016 160518 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV Jarok 478,- 10.10.2016
355/2016 10160082 Henrich Halveland Budín 961, V.Zálužie 44072384 Preprava autobusom Jarok-Martin a späť 400,- 10.10.2016
356/2016 160100066 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3, Jarok 46526048 Zemné práce - rozbíjanie betónov 348,- 10.10.2016
357/2016 160100065 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, Jarok 46526048 Materiál + výkopové práce v ZŠ s MŠ Jarok 664,20 10.10.2016
358/2016 2016991036 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl.s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 9/2016 461,53 10.10.2016
359/2016 4419008267 Prvá Kom. Finančná a.s. Samova 11, Nitra 36557129 Poistenie majetku 1.10 - 31.12./2016 96,34 10.10.2016
360/2016 1601110008 Vladimír Lacko - UMAKOV Fričovce 309 10740970 Skrinka na kľúče 68,52 11.10.2016
361/2016 21600799 RM Gastro-JAZ s.r.o. Nitra 34153004 Polievková misa 3l 347,76 11.10.2016
362/2016 430161282 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby Jarok - Nitra 10/2016 120,- 12.10.2016
363/2016 20160731 Tomáš Hula Solčany 47688769 Parková lavička 264,- 12.10.2016
364/2016 8660081811 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 9/2016 3 989,12 13.10.2016
365/2016 201609 Ing.arch.Janka Privalincová Azalková 11, Nitra 36935662 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 1 700,- 13.10.2016
366/2016 3/2016 Jozef Ratica Nákladná autodoprava Jarok 149 37446801 Práce s JCB 810,- 14.10.2016
367/2016 2611121586 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El.energia 333,92 14.10.2016
368/2016 160554 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Rozbor vzorky vody 141,41 14.10.2016
369/2016 018/2016 Pavol Podlužanský Hlavná 4/4, Jarok 43707181 Demontáž a montáž ventilátorov v kuchyni 60,- 17.10.2016
370/2016 6001601085 BOOKNET SLOVAKIA spol.s.r.o. Bratislava 45930546 Knihy do knižnice 205,73 17.10.2016
371/2016 301611378 BADOCO s.r.o. Košice 43977669 Výstražná tabuľa 33,50 17.10.2016
372/2016 2611123800 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 El. energia Preplatok 38,06 19.10.2016
373/2016 161147 PlanPrint s.r.o. Nitra 36698695 Kopírovanie veľkoform. 11,16 20.10.2016
374/2016 201600058 Milan Bíro, Veľké Zálužie 32749431 Práce so strojom JCB 64,80 20.10.2016
375/2016 161158 PlanPrint s.r.o. Nitra 36698965 Sken veľkoformátový 2,45 25.10.2016
376/2016 7609327754 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 121,94 26,10.2016
377/2016 316186 EkoElektrik 36658090 Plagát, vstupenka,grafické práce 48,60 27.10.2016

September 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
308/2016 7223730109 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn 668,- 2.9.2016
309/2016 1072016 Marek Tajber-Allprosport SK Koplotovce 44512317 Štucne, farba,Junior 43,56 5.9.2016
310/2016 15160582 MIVEROB s.r.o. Nitra 45616281 Záloha na okná 700,- 5.9.2016
311/016 6788438022 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 154,30 6.9.2016
312/2016 2016990928 Ponitr.združenie obcí pre sep. Zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 9/2016 168,13 8.9.2016
313/2016 2016990978 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Optaovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadmi 2967,00 8.9.2016
314/2016 160100056 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3, Jarok 46526048 Materiál a zemné práce v ZŠ s MŠ Jarok 1 390,80 8.9.2016
315/2016 160100057 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3 Jarok 46526048 Materiál a zmené práce na opravu odvodňovacieho rigolu 549,30 8.9.2016
316/2016 20160307 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi 9/2016 16,60 9.9.2016
317/2016 013/2016 Pavol Podlužanský Hlavná 4/4, Jarok 43707181 Elektroinštalačné práce v kuchyni ZŠ s MŠ Jarok 150,- 12.9.2016
318/2016 160100058 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3 Jarok 46526048 Materiál na odvodňovací systém v ZŠ s MŠ Jarok 257,05 12.9.2016
319/2016 8660069094 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 4 725,70 13.9.2016
320/2016 022016910 Centrálna nezisková spoločnosť a.z. Einsteinova 21, Bratislava 42171717 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - licencia 149,- 14.9.2016
321/2016 1600025 Gabaj Jozef , Rapatská 867 Veľké Zálužie 32740131 Obedy 7/2016, 8/2016 1551,00 14.9.2016
322/2016 20160047 Detske ihriská SK s.r.o. Horná Ves 47613165 Hlavná ročná kontrola detských ihrísk 130,- 14.9.2016
323/2016 316085 Psych. Nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 56,40 19.9.2016
324/2016 201606078 A J Produkty a.s. Bratislava 36268518 Plastové stoličky 182,- 19.9.2016
325/2016 1612111378 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovacia fa za energiu preplatok 42,69 21.9.2016
326/2016 122-2016 Patrik Mažec Podhorany 224 41267761 Práce s montážnou plošinou - opilovanie 85,- 21.9.2016
327/2016 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11, Nitra 36557129 Poistenie majetku 250,21 21.9.2016
328/2016 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11, Nitra 36557129 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla 55,56 21.9.2016
329/2016 1612111379 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 36807702 Vyúčtovacia fa za energiu nedoplatok 333,08 21.9.2016
330/2016 430161187 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Doprava 9/2016 120,- 23.9.2016
331/2016 2016090001 SolarEnergiaInvest s.r.o. Račianska 30/A, Bratislava 46935487 Oprava svietidiel verejného osvetlenia 1 371,65 23.9.2016
332/2016 016/2016 Pavol Podlužanský, Hlavná 4/4, Jarok 43707181 Revízia bleskozvodov a elektroinštalácií 6ks 410,- 23.9.2016
333/2016 7608361914 Slovak Telecom a.s.. Bratislava 35763469 telefón 119,65 27.9.2016
334/2016 201600437 Slovenská národná knižnica Martin 36138517 Servisné poplatky za používanie KIS a MaSK 66,39 27.9.2016
335/2016 201600742 RM Gastro-JAZ s.r.o. Nitra 34153004 Rezačka mäsa, doska mäsomlynka 581,35 27.9.2016
336/2016 20161278 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. Nitra 36657719 Kanc. materiál 231,19 28.9.2016
337/2016 2016018 GMTservice, s.r.o. Lubina 50124480 Odvodnenie kalov +doprava+flokulant 510,35 29.9.2016

August 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
280/2016 6711001150 GAMO a.s. Banská Bystrica 36033987 Vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému na ochranu osobných údajov 567,00 8.8.2016
281/2016 16101737 CBS spol.s,r.o. Kynceľová 36754749 Letecká snímka obce 36 8.8.2016
282/2016 160372 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Projekt vod.prípojka, vyjadrenie k projektovej dokumentácii 51,- 9.8.2016
283/2016 160373 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Kanal.prípojka k objektu šatne TJ 519,80 9.8.2016
284/2016 160374 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Odborná technická pomoc počas prevádzky ČOV Jarok 350,46 9.8.2016
285/2016 160375 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Oprava potrubia 113,70 9.8.2016
286/2016 160383 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Veľký rozbor vody 417,34 9.8.2016
287/2016 8660059020 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 5 484,92 11.8.2016
288/2016 430161028 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 8/2016 120,- 11.8.2016
289/2016 1612109523 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 353,04 11.8.2016
290/2016 1612109524 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El. energia 5,10 11.8.2016
291/2016 16080001 Matúš Kotlár Jarok,Pod kost. 381/31 50155211 Rekonštrukčné a dokončovacie práce v kuchyni šk.jedálne 945,- 12.8.2016
292/2016 4419003286 Prvá Komunálna Finančná s.s. Nitra 36557129 Poistenie majetku 3,27 12.8.2016
293/2016 160100044 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3,Jarok 46526048 Zemné práce 702,- 12.8.2016
294/2016 160100046 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3,Jarok 46526048 Materiál na opravu školskej kuchyne 496,90 12.8.2016
295/2016 0787507819 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 144,37 15.8.2016
296/2016 316074 Psych.nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 27,60 15.8.2016
297/2016 72/2016 Fábik Vladimír-INFA Jarok 654 35139510 Prerábka ústredného kúrenia 672,79 16.8.2016
298/2016 160100047 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3, Jarok 46526048 Zemné práce 383,30 16.8.2016
299/2016 010/2016 Pavol Podlužanský Hlavná 4/4, Jarok 43707181 Elektroinštalačné práce v kuchyni ZŠ s MŠ Jarok 220,- 18.8.2016
300/2016 0091 KLIMACHLAD s.r.o. Veľké Zálužie 50198254 Výmena kondenzačnej jednotky na chlad. Zariadení v dome smútku 528,36 19.8.2016
301/2016 160404 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Výmena vodomerov 2 139,65 19.8.2016
302/2016 160405 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Zhotovenie vodovodnej prípojky 135,36 19.8.2016
303/2016 0116090762 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2175,18 19.8.2016
304/2016 02/08/2016 MaNaPaS Pavol Adámer Záhumenice 92, Jarok 37074750 Maliarske práce v školskej kuchyni 836,- 22.8.2016
305/2016 2016071 Vladimír Bekényi D&B AQUA Nitra 32738820 Elektroinštalačný materiál pre objekt bývalej MŠ Jarok 205,92 22.8.2016
306/2016 7607399042 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 125,98 25.8.2016
307/2016 1635113431 Petit Press, a.s. Bratislava 35790253 MY Nitrianske noviny 172,80 30.8.2016

Júl 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
234/2016 1201606064 K-system, spol.s.r.o. Žiar nad Hronom 31623387 PS Ideal 89,26 1.7.2016
235/2016 20162625 MADE spol.s.r.o. Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,- 1.7.2016
236/2016 160734 PlanPrint s.r.o. Nitra 36698695 Sken veľkoformátový 8,54 1.7.2016
237/2016 2016990663 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi V.Opatovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadom 2 967,- 6.7.2016
238/2016 160314 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzkovanie kanal. a ČOV Jarok 478,- 6.7.2016
239/2016 160296 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodovodu v obci Jarok 478,- 6.7.2016
240/2016 7293527601 SPP a.s. Bratislava 35815258 Zemný plyn 668,- 6.7.2016
241/2016 7/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov 6/2016 793,48 6.7.2016
242/2016 2016990613 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi V.Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 6.7.2016
243/2016 7786579102 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Tel. služby 131,57 6.7.2016
244/2016 316102 EKOELEKTRIK s.r.o Nitra 36658090 Plagáty A3,propagač.materiál obce 104,64 6.7.2016
245/2016 16121014 Eurotoner s.r.o Nitra 43892655 toner 38,32 7.7.2016
246/2016 P2016/0144 Vladimír Nevlaha-Profi-Gastro Nitra 40236927 Obložená misa 5x 132,- 8.7.2016
247/2016 1621010239 W.A.W. spol.s.r.o. Nitra 31340318 Obklad kuchyňa ŠJ 373,82 8.7.2016
248/2016 160100032 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Zemné práce – čistenie potoka 2 822,40 11.7.2016
249/2016 20160243 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť v oblasti ochrany pre požiarmi 16,60 13.7.2016
250/2016 8660056511 Západosl.vodárenská spopločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 5 368,96 14.7.2016
251/2016 63012015 Marek Tajber-Allprosport SK Koplotovce 44512317 Futbalová sieť 350,- 14.7.2016
252/2016 16010020 DS-MAR,s.r.o. Cabaj-Čápor 46601660 Inžinierska činnosť-spracovanie podkladov ku kolaudácii 800,- 15.7.2016
253/2016 2016037 Pillbus s.r.o. Močenok 473553031 Preprava autobusom 69 15.7.2016
254/2016 2/2016 Jozef Ratica Jarok 149 37446801 Práce s JCB 810,- 18.7.2016
255/2016 1612107634 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El. energia 325,42 18.7.2016
256/2016 1612107633 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 49,48 18.7.2016
257/2016 316065 Psych.nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 86,40 18.7.2016
258/2016 430160916 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Preprava autobusom za júl2016 120,- 20.7.2016
259/2016 2016007 Ing.Jozef Maczvalda JOSEPHUS s.r.o. N.Zámky 47152567 Vypracovanie a dodanie dokumentácie CO obce na r. 2016 174,- 21.7.2016
260/2016 76006432906 Slovak Telecom Bratislava 35763469 Tel. služby 121,45 25.7.2016
261/2016 1612108088 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 104,68 25.7.2016
262/2016 1612108089 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El. energia 228,78 25.7.2016
263/2016 1612108090 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El. energia 83,81 25.7.2016
264/2016 OZ VITIS Veľké Zálužie 42208378 Členský príspevok na rok. 2016 806,20
265/2016 1612108150 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El. energia 81,44 27.7.2016
266/2016 84/2016 Obec Cabaj Čápor 00307785 25% ný podiel na školení hl. kontrolórky obce 47,50 28.7.2016
267/2016 201600004 Lukáš Mašlonka Nitra 47838744 Odvŕtanie domovej prípojky v areáli ZŠ s MŠ Jarok 450,- 29.7.2016

Jún 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
187/2016 1601049 Symbolika Hlohovec spol s.r.o. Zábranie 23, Hlohovec 34112561 Plakety, kazety,poštovné 136,50 1.6.2016
188/2016 20160644 Revis-Servis Nitra Dolné Krškany 36657719 Kancelársky materiál 157,80 1.6.2016
189/2006 160238 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Projekt kanal.prípojka +vyjadrenie k projektovej dokumentácii 61,- 1.6.2016
190/2016 7258595038 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 668,- 2.6.2016
191/2016 162016 Ing. Michal Vangeľ Jarok 43917593 Správa web.strénky + technická podpora 261,50 2.6.2016
192/2016 2016990563 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s odpadmi 2 967,- 2.6.2016
193/2016 02852016 BINS s.r.o. Nitra 45510393 Plastové smetné nádoby 625,80 2.6.2016
194/2016 6/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 5/2016 805,43 3.6.2016
195/2016 2016150 CITY MAN s.r.o. Modra 45505241 Univerzálna chladiaca skriňa 1 522,80 3.6.2016
196/2016 0116059618 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné šeky 2175,18 3.6.2016
197/2016 20160202 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť - ochrana pred požiarmi 16,60 6.6.2016
198/2016 38/2016 Kazimír Sýkora ASANA DDD Nitra Jarok 425/1 30074291 dezinsekcia 60,- 6.6.2016
199/2016 7785648601 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 143,83 7.6.2016
200/2016 2016141 Envipol s.r.o. Nové Sady 34 46508121 Zmluva o dielo č.02/05/2016 325,- 9.6.2016
201/2016 430160760 ARRIVA Nitra .s. 36545082 Dopravné služby 120,- 10.6.2016
202/2016 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistenie majetku 245,22 13.6.2016
203/2016 3559010793 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné – vozový park 55,58 13.6.2016
204/2016 8660045867 Západosl. Vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 4632,38 13.6.2016
205/2016 2016050002 SOLAR ENERGIA INVEST Vyúčtovacia fa verejné osvetlenie 105 535,17 14.6.2016
206/2016 121564504 Zsl distribučná a.s. Bratislava 36361518 El. energia 41,94 14.6.2016
207/2016 121564502 Zsl.distribučná a.s. Bratislava 36361518 El. energia 41,94 14.6.2016
208/2016 121564505 Zsl. Distribučná a.s. Bratislava 36361518 El. energia 41,94 14.6.2016
209/2016 121564507 Zsl. Distribučná a.s. Bratislava 36361518 El. energia 41,94 14.6.2016
210/2016 2016050005 SolarEnergiaInvest s.r.o. Bratislava 46935487 Modernizácia verejného osvetlenia 249 386,37 15.6.2016
211/2016 0302/0338/16 Slovenská technická univerzita Bratislava 00397687 Meranie svetelnotechnických parametrov 4 455,- 15.6.2016
212/2016 20161023 Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica 17058520 Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 35 15.6.2016
213/2016 1600170006 SAD Zvolen a.s. 36054666 Dopravné náklady Hrušov-Jarok 447,12 15.6.2016
214/2016 1612106587 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 346,78 16.6.2016
215/2016 1612106586 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 23,50 16.6.2016
216/2016 160191 ARS SPEKTRUM s.r.o. Nitra 44938144 Časopis + pohľadnice 342,- 16.6.2016
217/2016 160100028 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Materiál+zemné práce 3 846,45 16.6.2016
218/2016 16011414 Asociácia správcov registratúry Nováky 37922190 Odborný seminár 39 17.6.2016
219/2016 201600002 Lukáš Mašlonka Nitra 47838744 Odvŕtanie domovej prípojky 405,- 20.6.2016
220/2016 2016060008 AWA Corp.s.r.o. Dulov 47319437 Aktualizácia strategického dokumentu obce 150,- 20.6.2016
221/2016 316053 Psychiatrická nemocnica V.Zálužie 00607274 Pranie prádla 37,20 20.6.2016
222/2016 2016157 CDphoto design – Róbert Balko Nitra 34869719 Potlač+grafické práce 54,04 21.6.2016
223/2016 3606870 Zsl distribučná a.s. Bratislava 36361518 Preplombovanie elektromera 18,84 22.6.2016
224/2016 002/2016 Rodičovské združenie pri CVČ Domino Nitra 17319617 Vystúpenie folk.súboru Furmani 100,- 23.6.2016
225/2016 2016015 Ing.Konečná Emília Moravany nad Váhom 37475185 Audit účtovnej závierky za rok 2015 1 400,- 23.6.2016
226/2016 7605470999 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Tel. služby 142,64 27.6.2016
227/2016 160100029 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Zemné práce - oprava havárie viody 134,40 27.6.2016
228/2016 10160059 Henrich Halveland V.Zálužie 44072384 Preprava autobusom Jarok-Črvený Kláštor-Pieniny-Čičmany a späť 900,- 28.6.2016
229/2016 10160152 BIDELNICA s.r.o. V.Zálužie 44736169 Predaj betóneovej drvi 67,32 28.6.2016
230/2016 2016/14 Mgr.Janka Melišová Bratislava 41888588 Záverečná monitorovacia správa 300,- 28.6.2016
231/2016 160039 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Medzev 31698948 Struny do kosačky 286,80 29.6.2016
232/2016 220161387 K-systém s.ro. Žiar n/Hronom 31623387 Sieťky 2 ks 44,26 29.6.2016
233/2016 160678 PlanPrint s.r.o. Nitra 36698695 Sken veľkoformátový 53,92 30.6.2016

Máj 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
146/2016 160100017 BOBSTAV Ľuboš Bradáč 46526048 materiál 4 930,60 2.5.2016
147/2016 216014197 RADIOLAN s.r.o. Bratislava 35892641 Internet 4/2016 33,47 2.5.2016
148/2016 20160167 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť za 5/2016 16,60 3.5.2016
149/2016 7263568702 SPP a.s. Bratislava 35815256 plyn 668 3.5.2016
150/2016 2016990461 Ponirt.združenie obcí pre separovaný zabe a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadom 5/2016 2 920,50 3.5.2016
151/2016 5/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Obedy za apríl 2016 748,07 5.5.2016
152/2016 6784721692 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 144,14 6.5.2016
153/2016 160146 ARS SPEKTRUM s.r.o. Nitra 44938144 Grafická príprava a tlač 569,80 6.5.2016
154/2016 2016109 Envipol, s.r.o. Nové Sady 46508121 Odmena v zmysle zmluvy o dielo č. 02/05/2016 325 6.5.2016
155/2016 2016016 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmioa Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie 42208564 Poskytnutie právnych služieb 928,32 9.5.2016
156/2016 00501/2016 Jozef Šmrhola-OLYMP Santovka 32581190 Erb, štátny znak, tabuľa 262,91 9.5.2016
157/2016 160180 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Výmena vodomerov 3 085,74 9.5.2016
158/2016 430160632 ARRIVA Nitra 36545082 Preprava máj/2016 120 10.5.2016
159/2016 116054863 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 Sk.doména Jarok.sk 72,22 10.5.2016
160/2016 8660035271 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 4 289 11.5.2016
161/2016 2016990412 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 12.5.2016
162/2016 5021606780 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 Verejná správa SR - ročný prístup 84 12.5.2016
163/2016 160501 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Kopřivnica 41231082 Vozík 3-policový 217,63 13.5.2016
164/2016 2016040001 SolarEnergia Invest s.r.o. Bratislava 46935487 Modernizácia verejného osvetlenia 143 851,20 13.5.2016
165/2016 89948101 Poradca s.r.o. Žilina 36371271 Daň z príjmu 11,90 13.5.2016
166/2016 6001651566 VÚB BANKA a.s. Bratislava 31320155 Vypracovanie správy pre účely auditu 59,76 16.5.2016
167/2016 1612105252 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 15,18 17.5.2016
168/2016 1612105250 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 9,75 17.5.2016
169/2016 201601746 JRK Waste Managment s.r.o. Bratislava 45423237 Ročný poplatok – odber biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 11,40 17.5.2016
170/2016 316040 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla za 4/2016 16,50 18.5.2016
171/2016 7160100390 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 Poskytnutie informácie pre audítora 60,- 19.5.2016
172/2016 29/2016 MILOP Ing.Ivan Pšenko Skačany534 32814704 Zástavy 74,- 19.5.2016
173/2016 220160966 K-system, spol.s.r.o. Žiar nad Hronom 31623387 Záloha za sietky 437,80 20.5.2016
174/2016 5570022452 IVES Košice 00162957 Služby STP APV 25,09 23.5.2016
175/2016 160100021 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3 Jarok 46526048 Zemné práce 504,- 23.5.2016
176/2016 2016/069 KRIŽAN Martin Konopniská 583 Veľké Zálužie 34521330 Odkopávanie a zrovnávanie terénu,prepravné práce, prenájom hutniacej dosky 1 248,- 23.5.2016
177/2016 160222 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Rozbor vzorky vody, práca technika, dopravné náklady 149,77 25.5.2016
178/2016 160218 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Odborná a technická pomoc počas prevádzky ČOV Jarok 350,46 25.5.2016
179/2016 160219 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Vodomer Texbyt s.r.o. 40,08 25.5.2016
180/2016 20160122 RAUTEX V. Zálužie 36824267 BOZP – metodická činnosť 16,60 4.4.2016
181/2016 7604508215 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 121,10 26.5.2016
182/2016 13/130516 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 Účastnícky poplatok za seminár 40,- 26.5.2016
183/2016 1201604315 K-system, spol.s.r.o. Žiar nad Hronom 31623387 Žalúzie a sieťky 733,65 27.5.2016
184/2016 89948306 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 Odborná publikácia 9,80 30.5.2016
185/2016 116140066 ASV AGRONOVA s.r.o. Bratislava 31394990 Záručná prehliadka na traktor Zetor PROXIMA 100 175,37 31.5.2016
186/2016 216018975 RadioLan, spol.s.r.o. Bratislava 35892641 Internet 5/2016 33,47 31.5.2016


Apríl 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
118/2016 5/2016 Juraj Bekényi BEKY Trans Jarok 628 37646842 Prevoz tovaru 56,40 30.3.2016
119/2016 1604794 SLOVGRAM Bratislava 17310598 Verejný prenos prostredníctvom MR 38,50 31.3.2016
120/2016 2016/0026 SOTAC s.r.o. Košice 36189855 Odborný seminár"Komunálne právo obcí a miest" 330,- 1.4.2016
121/2016 216009362 RadioLan s.r.o. Bratislava 35892641 Internet 33,47 1.4.2016
122/2016 7283490796 SPP a.s. Bratislava 35815256 plyn 668,- 4.4.2016
123/2016 20160267 CHROME s.r.o. HUSQARNA Nitra 46068279 súčiastky 168,40 4.4.2016
124/2016 20161333 MADE spol.s.r.o. Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,- 4.4.2016
125/2016 2016990359 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi V.Opatovce 37969358 Komplexné nakladanie s odpadom 2920,50 4.4.2016
126/2016 4/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Príprava a výdaj obedov za 3/2016 705,05 5.4.2016
127/2016 7783791309 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 134,34 5.4.2016
128/2016 7/2016 LABUDA MONT Pod vinohradmi 459/5 Jarok 41265254 Zváračské a zámočnícke práce 408,- 6.4.2016
129/2016 160101 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč, Nitra 22819983 Odborná a technická pomoc počas prevádzky ČOV Jarok 559,02 7.4.2016
130/2016 160112 EKOSTAVING Ing.Jozef Vyskoč Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodohosp. Diela - vodovod 478,- 7.4.2016
131/2016 160130 EKOSTAVING Ing.Jozef Vyskoč Nitra 22819983 Prevádzkovanie vodohosp.diela Kanalizácia a ČOV Jarok 478,- 7.4.2016
132/2016 1612102786 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El. energia 11,75 7.4.2016
133/2016 316026 Psychiatrická nemocnica V.Zálužie 00607274 Pranie prádla 54 7.4.2016
134/2016 36-2016 Patrik Mažec Podhorany 41267761 Práce s montážnou plošinou - pílenie stromov 75,- 8.4.2016
135/2016 2016990311 Ponitr.združenie obcí pre separovaný zber a nakl. S odpadmi Výčapy Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 11.4.2016
136/2016 430160488 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 12.4.2016
137/2016 1/2016 Jozef Ratica Nákladná autodoprava Jarok 149 37446801 Práce JCB 330,- 12.4.2016
138/2016 8660025250 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 4 325,24 13.4.2016
139/2016 22001034 CZEMAK a.s. Třinec 25674862 Regál na šanóny 190,- 13.4.2016
140/2016 2016090 Easy Tents s.r.o Liptovský Mikuláš 48246158 Stan oceľový modry 180,- 13.4.2016
141/2016 1612103553 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 El.energia 51,59 14.4.2016
142/2016 122016 Ing.Michal Vangeľ Zahumenice 169/48 Jarok 43917593 Návrh a realizácia web.stránky 1038,- 15.4.2016
143/2016 FO16151 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 FO zmluva o dodávke služby verejn.obstarávania 360,- 20.4.2016
144/2016 16202 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 FO zmluva o dodávke služby verejn.obstarávania 360,- 20.4.2016
145/2016 7603545968 Slovak Telecom a.s. 35763469 Tel. služby 119,74 26.4.2016Marec 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
78/2016 5100001198 Slov.plynárenský priemysel a.s. Zvolen 35815256 Zemný plyn 668,- 2.3.2016
79/2016 02032016 Ing.Jozef Vida Šahy 30385741 Vypracovanie dokumentov 100,- 3.3.2016
80/2016 80/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok, Školská 16 37865617 Príprava a výdaj obedov za II/2016 1022,92 3.3.2016
81/2016 2016990258 Ponitrianske združenie obcí Výčapy-Opatovce 37969358 Nakladanie s odpadom za 3/2016 2920,50 4.3.2016
82/2016 2016990210 Ponitrianske združenie obcí Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 4.3.2016
83/2016 082016 Ing.Michal Vangeľ Jarok 43917593 Technická podpora u zákazníka 101,00 4.3.2016
84/2016 5041501718 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 31592503 Odborné publikácie 46,97 4.3.2016
85/2016 5041504744 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina 31592503 Odborné publikácie 12,46 4.3.2016
86/2016 50416000646 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina 31592503 Odborné publikácie 248,02 4.3.2016
87/2016 916001578 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 Odborné publikácie 71,20 7.3.2016
88/2016 1160301 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 Aktualizácia programov a dodatkov 338,40 8.3.2016
89/2016 1782861085 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 137,02 8.3.2016
90/2016 002/2016 JUPE s.r.o. Nitra 46540733 Vyhotovenie odborného posudku, poskytnutie odborného poradenstva 624,- 8.3.2016
91/2016 160059 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Výmena navŕtavacieho pásu 337,64 9.3.2016
93/2016 0206/2016 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra 34006656 Odborná publikácia 50,- 9.3.2016
94/2016 8660011765 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 Voda 2/2016 4 813,58 11.3.2016
95/2016 430160327 ARRIVA Nitra s.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 11.3.2016
96/2016 1612101673 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 Elektrická energia 31,32 11.3.2016
97/2016 160100008 BOBSTAV Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 materiál 431,10 14.3.2016
98/2016 160100009 BOBSTAB Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Úprava miestnych komunikácií + materiál 633,80 14.3.2016
99/2016 161210674 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 Elektrická energia 37,54 14.3.2016
100/2016 160380 ZANO TRANS s.r.o. Nitra 36545627 Pneuservis ZETOR 17,64 14.3.2016
101/2016 20160101 RAUTRX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 BOZP 16,60 14.3.2016
102/2016 01/2016 Anna Andrášiková – ANATEX Veľké Zálužie 30893381 Poťahová látka 165,- 14.3.2016
103/2016 16000005 Gabaj Jozef Veľké Zálužie 32740131 Strava pre členov komisií – voľby NR SR 257,- 14.3.2016
104/2016 02/2016 Miloš Bédi Jarok 33705453 Prerobenie šplhacích a hrazdových tyčí v telocvični ZŠ s MŠ Jarok 150,- 15.3.2016
105/2016 4419003286 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 Poistenie majetku 245,22 15.3.2016
106/2016 3559010793 Prvá Komunálna Finančná, as. Nitra 36557129 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. Mot vozidla 55,58 15.3.2016
107/2016 7901041624 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn -668,- 15.3.2016
108/2016 7401230875 Slov.plynárenský priemysel as. Bratislava 35815256 Zemný plyn 1 053,50 15.3.2016
109/2016 0142016 GEOTOM, s.r.o. Veľké Zálužie 44671181 Vytýčenie hraníc pozemku 120,00 16.3.2016
11/2016 7401230960 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn 504,05 17.3.2016
111/2016 316019 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 607274 Pranie prádla 2/2016 60,- 17.3.2016
112/2016 7602586797 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 119,25 29.3.2016
113/2016 160093 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Rozbor vzorky vody 149,77 29.3.2016
114/2016 7105723696 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35811115256 plyn 8,00 29.3.2016
115/2016 7105723695 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 plyn 660 29.3.2016
116/2016 0116034352 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné kupóny 2175,18 29.3.2016
117/2016 164600139 Bludovický Svatý Ján s.r.o. Horní Bludovice Česko 28645995 Kovový regál 242,00 29.3.2016
92/2016 2016023 TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 46158081 Rekonštrukcia podlahy telocvične - odstránenie havarijného stavu 35558,09 9.3.2016
118/2016 5/2016 Juraj Bekényi BEKY Trans Jarok 628 37646842 Prevoz tovaru 56,40 21.3.2016
119/2016 1604794 SLOVGRAM Bratislava 17310598 Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - MR 38,50 31.3.2016


Február 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
42/2016 04022016 Regionálne vzdelávacie centrum Samosprávy Nitra 0034006656 Školenie - daň Z nehnuteľnosti 10,- 29.1.2016
43/2016 20160002 Profi-Gastro Vladimír Nevlaha, Nitra 40236927 občerstvenie 21,- 29.1.2016
44/2016 21100580 RadioLaAN,spol.s.r.o. Bratislava 35892641 Internet 1/2016 33,47 1.2.2016
45/2016 20160641 AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 Odborné publikácie 49,50 1.2.2016
46/2016 03022016 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra 0034006656 Školenie "Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci?" 15,- 1.2.2016
47/2016 01/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Obedy 1/2016 731,34 2.2.2016
48/2016 7208604530 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Zemný plyn 668,- 2.2.2016
49/2016 2016060 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 36824267 Metodická činnosť - ochrana pred požiarmi 16,60 3.2.2016
50/2016 042016 Ing.Michal Vangeľ 43917593 Tonerová kazeta Správa web stránky Technická podpora 579,- 4.2.2016
51/2016 2016990144 Ponitrianske združenie obcí Výčapy-Opatovce 37969358 Kompexné nakladanie s odpadmi 2920,50 4.2.2016
52/2016 2016004 Michal Štefanka Jarok 33586829 Materiál+montáž radiatorov, ventilov na stupačke UK 483,83 8.2.2016
53/2016 0781942779 Slovak Telecom a.s. 35763469 telefón 404,88 8.2.2016
54/2016 160022 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzka ČOV 350,46 8.2.2016
55/2016 1216003 Advokátksa kancelária STOKLASA&STOKLASOVÁ s.r.o. Nitra 36856282 Právne služby 288,- 8.2.2016
56/2016 160100002 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Jarok 46526048 Doprava + zemné práce 593,56 9.2.2016
57/2016 2016 Spoločný obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce Členský príspevok 993,50 9.2.2016
58/2016 20160003 GREEN MONT TECHNOLOGY s.r.o. Nemšová 47419318 Rozbor vzorky kalu z ČOV Jarok 120,- 10.2.2016
59/2016 2016990102 Ponitrianske združenie obcí Výčapy - Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 10.2.2016
60/2016 201604 Mgr.Janka Melišová Bratislava 41888588 Implementácia projektu "Modernizácia a rekonštrukcia verej.osvetlenia obce Jarok" 300,- 11.2.2016
61/2016 8660003065 Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 voda 4313,47 11.2.2016
62/2016 20160132 REVIS-SERVIS spol.s.ro. Nitra 36657719 Kancelárske potreby 274,44 12.2.2016
63/2016 430160165 ARRIVA Nitra a.s. 36545082 Dopravné služby 120,- 12.2.2016
64/2016 35/2016 EKO-DU Ing.Pavol Daňo Nitra 31129714 Spracovanie podkladov a výpočet popl. za vypúšťanie emisií 204,- 12.2.2016
65/2016 6160163 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 Aktualizácia programov 4,20 15.2.2016


Január 2016:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
1/2016 315142 Psych.nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie prádla 34,80 5.1.2016
2/2016 20160354 MADE spol.s.r.o. Banská.Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,- 5.1.2016
3/2016 215043236 RadioLan spol.s.r.o. Bratislava 35892641 internet 33,47 5.1.2016
4/2016 0781029434 Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 telefón 187,02 5.1.2016
5/2016 308056 SAMNET –inf.systém samosprávy Z.Moravce 37867440 Zasl.informácií. o dotáciách a grantoch 32,86 7.1.2016
6/2016 2016990010 Ponitr.združenie obcí V.Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 8.1.2016
7/2016 2016990049 Ponitr.združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Nakladanie s odpadmi 2920,50 8.1.2016
8/2016 150752 Ing. Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzkovanie. vodovodu 478,- 8.1.2016
9/2016 150709 Ing.Vyskoč Ekostaving Nitra 22819983 Analýza vody 210,07 8.1.2016
10/2016 150770 Ing.Vyskoč Ekostaving Nitra 22819983 Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie 478,- 8.1.2016
11/2016 1211211 Right Power a.s. 36366544 elektrina 15120,- 11.1.2016
12/2016 3 - 2016 P.Mažec Podhorany 41267781 Oprava MR + ver.osvetlenia 86,20 12.1.2016
13/2016 201608 RAUTEX s.r.o. V. Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 12.1.2016
14/2016 1733000041 Porsche Nitra 31319459 Servisná prehliadka a údržba 140,56 15.1.2016
15/2016 1215009845 Right Power energy 36366544 elektrina 39,06 15.1.2016
16/2016 1215009925 Right Power energy 36366544 elektrina 16,06 15.1.2016
17/2016 7228567265 SPP Zvolen 35815256 Plyn 1/2016 668,- 15.1.2016
18/2016 7453049019 SPP Zvolen 35815256 plyn 447,84 15.1.2016
19/2016 0116006556 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2175,18 13.1.2016
20/2016 8560108910 Západosl.vodárenská spoločnosť Nitra 36550949 vodné 4339,74 18.1.2016
21/2016 1215010693 Right Power Energy s.r.o. 36366544 elektrina 2,45 20.1.2016
S2016/45 1215008269 Right Power a.s. Žilina 36366544 elektrina 4,53 14.1.2016
22/2016 1215010694 Right Power energy s.r.o. Žilina 36366544 elektrina -2,16 20.1.2016
23/2016 1215010695 Right Power energy a.s.Žilina 36366544 elektrina -223,09 20.1.2016
24/2016 1215010696 Right Power energy a.s. Žilina 36366544 elektrina 433,02 20.1.2006


December 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
387. 20150438 Rautex Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 02.12.2015
388. 2015051 Ing. Palatická Darina Mojmírovce 33713961 Audit konsolidovaná závierka 2014 175,00 02.12.2015
389. 215038865 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 02.12.2015
390. 7510317618 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 150,61 02.12.2015
391. 3306174275 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Mobil SONY 1,00 02.12.2015
392. 7248499734 SPP Bratislava 35815256 Plyn 477,00 02.12.2015
393. 29653611 INPROST Bratislava 31363091 Obecné noviny na rok 2015 135,20 02.12.2015
394. 151201 PREMAT Nitra 36543250 Nájom SŠU 156,88 03.12.2015
395. 2015990965 Ponitrianske združenie obcí Výčapy- Opatovce 37969358 Komunálny odpad 2920,50 03.12.2015
396. 122015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 750,46 03.12.2015
397. 4419003286 Prvá Komunálna finančná a.s. Nitra 36557129 Poistné 245,22 04.12.2015
398. 2780115787 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 202,44 04.12.2015
399. 1506 Jaroslav Melo Jarok 34638326 Klampiarske práce v objekte starej MŠ 1572,00 09.12.2015
400. 2832015 RVC Nitra 0034006656 Diár samosprávy 6,65 09.12.2015
401. 2015990926 Ponitrianske združenie obci Výčapy Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 09.12.2015
402. 422015 Ing .Michal Vangel Jarok 43917593 Webová stránka a technická podpora 412,00 09.12.2015
403. 8560100473 Západ.vodárenská spoločnosť Nitra 36550949 Vodné 11/2015 4200,22 09.12.15
404. 50213496 Petit Press Bratislava 35790253 Nitrianske noviny 25,00 10.12.15
405. 2001500720 AB-STAV s.r.o. Malý Cetín 36548707 Stromček pred KD 138,48 10.12.15
406. 2015002339 KEO Záhorce 36739464 Ročná licencia KEO 164,09 14.12.15
407. 430151805 Arriva Nitra 36545082 Dotácia na dopravu 120,00 14.12.15
408. 150100066 Bobstav Jarok 46526048 Údržba miestnej komunikácie 340,61 14.12.15
409. 150100067 Bobstav Jarok 46526048 Údržba verejných priestranstiev 1726,80 14.12.15


November 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
353. 215034564 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 02.11.15
354. 7509357974 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 128,43 02.11.15
355. 2015990879 Ponitrianske združenie obcí Výčapy-Opatovce 37969358 Komunálny odpad 2920,50 02.11.15
356. 150606 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Rozbor vody 149,77 03.11.15
357. 7233494006 SPP Bratislava 35815256 Plyn 477,00 03.11.15
358. 112015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 795,87 03.11.15
359. 151001 Premat Nitra 36543250 Nájom SŠU 11/2015 156,88 03.11.15
360. 151101 Premat Nitra 36543250 Nájom SŠU 12/2015 156,88 03.11.15
361. 2015990839 Ponitrianske združenie obcí Výčapy-Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 03.11.15
362. 382015 Ing. Michal Vangel Jarok 43917593 Správa webovej stránky, toner a technická podpora 503,50 04.11.15
363. 20150400 RAUTEX Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 04.11.15
364. 12215 NÚ celoživotného vzdelávania Bratislava 00699438 Školenie 20,00 04.11.15
365. 315155 EKOELEKTRIK Nitra 36658090 Hodová zábava plagáty a vstupenky 31,20 06.11.15
366. 315113 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie obrusov 33,60 06.11.15
367. 1012015 Patrik Mažec Podhorany 41267761 Práce s montážnou plošinou 91,20 06.11.15
368. 7779206169 Slovak Telekom 35763469 Telefón 197,92 09.11.15
369. 150100057 Bobstav Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Všeobecný materiál a zemné práce 1511,08 09.11.15


Október 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
318. 20152937 MADE s.r.o. Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 265,00 01.10.15
319. 7193510416 SPP Bratislava 35815256 Plyn 477,00 02.10.15
320. 150101018 KOVOTYP Bratislava 35808705 Všeobecný materiál 155,86 02.10.15
321. 24150271 Pekastroj Nitra 36554219 Servis sporáka v kuchyni KD 71,54 05.10.15
322. 222015 Pavol Podlužanský Jarok 43707181 Elektroinštalačné práce v ZŠ s MŠ Jarok 250,00 05.10.15
323. 7778225622 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 213,91 05.10.15
324. 201509194 RH SOUND Vráble 36559717 Reproduktory 98,00 05.10.15
325. 150532 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzka ČOV 478,00 06.10.15
326. 150514 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzka vodovodu 478,00 06.10.15
327. 102015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 767,19 08.10.15
328. 150100048 BOBSTAV Bradáč Ľuboš Jarok 46526048 Všeobecný materiál a úprava plochy nad cintorínom 590,03 09.10.15
329. 150563 EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč Nitra 22819983 Výmena vodomerov 1279,18 09.10.15
330. 20150284 Profi -Gastro Nevlaha Vladimír Nitra 40236927 Reprezentačné 90,00 09.10.15
331. 430151438 ARRIVA Nitra 36545082 Dotácia na dopravu 120,00 12.10.15
332. 201500548 Slovenská národná knižnica Martin 36138517 Servisné poplatky za knižničný program 66,39 12.10.15
333. 072015 Marcel Bédi Jarok 44110227 Výroba schodov a rebríka na detský domček v ZŠ s MŠ Jarok 410,00 13.10.15
334. 8560079581 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra 36550949 Vodné 4218,34 14.10.15


September 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
279. 2015106 Peter Gažovčjak Nitra 37216368 Informačné značenie 72,00 02.09.15
280. 215026452 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 02.09.15
281. 20150317 Rautex Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 03.09.15
282. 115140157 ASV Agronova Bratislava 31394990 Servis traktora 192,08 03.09.15
283. 7298313130 SPP Bratislava 35815256 Plyn 477,00 03.09.15
284. 322015 Ing.Michal Vangel Jarok 43917593 Webová stránka a technická podpora 245,50 03.09.15
285. 2015990668 Ponitrianske združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 07.09.15
286. 042015 Marcel Bédi Jarok BEKOV 44110227 Výroba a oprava šatňových lavíc zš s mš 920,00 07.09.15
287. 062015 Marcel Bédi Jarok BEKOV 44110227 Opravy v zš s mš 470,00 07.09.15
288. 2015990708 Ponitrianske združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Komunálny odpad 2920,50 07.09.15
289. 052015 Marcel Bédi Jarok BEKOV 44110227 Výroba a oprava šatňových výplní v zš s mš 990,00 07.09.15
290. 2015002820 ENVI-GEOS Nitra 31434347 Objemový odpad 559,50 07.09.15
291. 2777279777 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 183,12 07.09.15
292. 20150221 Vladimír Nevlaha Nitra 40236927 Všeobecný materiál 18,00 07.09.15
293. 150901 PREMAT Nitra 36543250 Nájom SŠU 156,88 07.09.15
294. 150100042 Bobstav Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Všeobecný materiál zš s mš 728,52 08.09.15
295. 150100043 Bobstav Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Materiál na podlahy zš s mš 2146,00 08.09.15
296. 150100044 Bobstav Ľuboš Bradáč Jarok 46526048 Zemné práce - oprava vodovodu a prenájom vibračnej plošiny 234,00 08.09.15
297. 150437 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Prevádzka ČOV 350,46 08.09.15


August 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
245. 7253389606 SPP Mlynské Nivy Bratislava 35815256 Plyn 477.00 03.08.15
246. 320150428 VEMA Bratislava 31355374 Aktualizácia programu 207,00 03.08.15
247. 202015 Juraj Bekényi TRANS Jarok 37646842 Preprava 114,00 03.08.15
248. 315095 EKOELEKTRIK Nitra 36658090 Folklórny deň Pozvánky, plagáty 27,42 03.08.15
249. 20150278 Rautex Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 03.08.15
250. 2015002367 ENVI-GEOS Nitra 31434347 Smetné 841,08 04.08.15
251. 2015990624 Ponitrianske združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Komunálny odpad 2920,50 04.08.15
252. 4776329475 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 213,01 05.08.15
253. 430151180 ARRIVA Nitra 36545082 Dotácia na dopravu 120,00 13.08.15
254. 1521010355 WAW Nitra 31340318 Podlahy zš s mš 306,90 14.08.15
255. 182015 Pavol Podlužanský Jarok 43707181 Búracie a elektroinštalačné práce zš s mš 650,00 14.08.15
256. 2015990586 Ponitrianske združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Množstvový zber 168,13 14.08.15
257. 201513 Michal Štefanka Jarok 33586829 Všeobecný materiál na rekonštrukciu zš s mš 1137,42 17.08.15
258. 201514 Michal Štefanka Jarok 33586829 Údržba areálu FC 31 Jarok 240,00 17.08.15
259. 315084 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie obrusov 40,80 17.08.15
260. 150397 Ing . Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819963 Rozbor vody 152,03 18.08.15
261. 401398915 Window Holding Lázne Toušeň 28436024 Dodávka a montáž plastových okien a dverí zš s mš 6879,52 20.08.15
262. 8560057067 Záp. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949 Vodné 6760,57 20.08.15


Júl 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
189. 7505517672 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 86,56 01.07.15
190. 215018573 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 01.07.15
191. 10150197 Bidelnica s.r.o. Veľké Zálužie 44736169 Uskladnenie stavebného odpadu 341,04 01.07.15
192. 012015 Jozef Ratica Jarok 37446801 Úprava verejných priestranstiev 972,00 01.07.15
193. 115140114 ASV Agronova Bratislava 31394990 Servisné práce traktor 265,92 02.07.15
194. 7253363490 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256 Plyn 477,00 02.07.15
195. 150282 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Vodomer 40,08 02.07.15
196. 201501523 JRK Waste Management Bratislava 45423237 Kompostér ZŠ s MŠ 1140,00 02.07.15
197. 201501524 JRK Waste Management Bratislava 45423237 Náhradné mikroorganizmy ACIDULO ZŠ s MŠ 180,00 02.07.15
198. 2015001969 ENVI-GEOS Nitra 31434347 Vývoz odpadu 741,50 03.07.15
199. 062015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie obedy robotníci 6/2015 28,68 03.07.15
200. 072015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 6/2015 764,80 03.07.15


Jún 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
154. 215014782 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 01.06.2015
155. 2015025 Sportreal Nitra 36782041 Projektová dokumentácia multifunkčné ihrisko 360,00 02.06.2015
156. 7293271131 Slov.plyn.priemysel Bratislava 35815256 Plyn 477,00 02.06.2015
157. 082015 Michal Štefanka Jarok 33586829 Údržba areálu FC 31 Jarok 240,00 02.06.2015
158. 2015990460 Ponitrianske združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Komunálny odpad 2890,50 02.06.2015
159. 2015001551 ENVI-GEOS Nitra 31434347 Zemina a kamenivo 984,04 03.06.2015
160. 20150209 RAUTEX Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 03.06.2015
161. 2015001022 KEO Záhorce 36739464 Aktualizácia programu 92,70 03.06.2015
162. 052015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 587,94 03.06.2015
163. 201512 Miroslav Čeliga Nitra 46158961 Webová stránka obce 50,00 04.06.2015
164. 150601 Premat Nitra 36543250 Nájom SŠU 156,88 05.06.2015
165. 5774426506 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 189,29 10.06.2015
166. 85600044777 Západ. vodárenská spoločnosť Nitra 366550949 Vodné 4038,95 10.06.2015
167. 072015 Ing. Milan Lehman Nitra Znalecký posudok na traktor 130,70 10.06.2015
168. 150232 Ing. Vyskoč Ekostaving Nitra 22819983 Polohopisné zameranie 426,00 11.06.2015
169. 915003257 Wolters Kluwer Bratislava 31348262 Publikácia 58,40 11.06.2015
170. 00001 Poradca podnikateľa Žilina 36371271 Zbierka zákonov 72,00 15.06.2015
171. 430150872 Arriva Nitra 36545082 Dotácia na dopravu 120,00 15.06.2015
172. 3505721 Západoslovenská distribučná Bratislava 36361518 Preblombovanie hodín 18,84 15.06.2015


Máj 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
123. 36658090 EKOELEKTRIK Nitra 36658090 Leták 8,82 04.05.2015
124. 52015 Michal Štefanka Jarok 33586829 Údržba areálu FC 31 Jarok 240,00 04.05.2015
125. 0215011039 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 05.05.2015
126. 20150004 Autodielňa Tehlár Veľké Zálužie 34642668 Oprava Fábie 128,17 05.05.2015
127. 2015990377 Ponitrianske združenie obcí Výčapy Opatovce 37969358 Komunálny odpad 2890,50 05.05.2015
128. 20150163 RAUTEX Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 05.05.2015
129. 7288267960 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256 Plyn 477,00 06.05.2015
130. 201509 Miroslav Čeliga Nitra 46158961 Webová stránka 50,00 06.05.2015
131. 042015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 521,02 06.05.2015
132. 0011569080 Websupport Bratislava 36421928 Doména webovej stránky 72,22 06.05.2015
133. 8773474257 Slovak Telekom B ratislava 35763469 Telefón 190,16 07.05.2015
134. 150173 Ing.Vyskoč EKOSTAVING 22819983 Výmena vodomeru 110,40 07.05.2015
135. 20150484 REVIS SERVIS Nitra 36657719 Kancelársky materiál 6,55 11.05.2015
136. 042015 Róbert Melo Jarok 41649249 Údržba KD 80,00 11.05.2015
137. 8560034378 Záp. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949 Vodné 4208,38 13.05.2015
138. 430150714 Arriva Nitra 36545082 Dotácia na dopravu 120,00 13.05.2015
139. 150191 Ing.Vyskoč Ekostaving Nitra 22819983 Rozbor vody 350,46 13.05.2015
140. 30074291 Asana DD Nitra 30074291 Dezinsekcia 60,00 13.05.2015
141. 15048 Branislav Németh Sigmonet Dolné Lefantovce 35139048 Oprava čerpadla pre FC 31 Jarok 660,15 13.05.2015


Apríl 2015:

P.č. Var.symbol Firma/meno IČO Predmet Suma Dátum
97. 215007273 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 01.04.2015
98. 032015 ZŠ s MŠ Jarok 37865617 Stravovanie dôchodci 473,22 01.04.2015
99. 2015006 Ing. Palatická Darina Mojmírovce 33713961 Audit 1000,00 02.04.2015
100. 2015990247 Ponitrianske združenie obcí Výčapy- Opatovce 37969358 Vývoz smetí Množstvový zber 168,13 07.04.2015
101. 2015990286 Ponitrianske združenie obcí Výčapy- Opatovce 37969358 Vývoz smetí Komunálny odpad 2890,50 07.04.2015
102. 150120 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra 22819983 Prevádzka kanalizácie 478,00 07.04.2015
103. 150102 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra 22819983 Prevádzka vodovodu 478,00 07.04.2015
104. 201506 Miroslav Čeliga Nira 46158961 Webová stránka 50,00 07.04.2015
105. 0215007273 Radiolan Bratislava 35892641 Internet 33,47 07.04.2015
106. 4772529080 Slovak Telekom 35763469 Telefón 194,33 07.04.2015
107. 2015011 Isola Bella Žitavce 34143891 Nákup sadeníc stromov 489,06 09.04.2015
108. 7258293042 Slovenský plyn. priemysel Bratislava 35815256 Plyn 477,00 09.04.2015
109. 20150136 Rautex Veľké Zálužie 36824267 Protipožiarna ochrana 16,60 09.04.2015
110. 150401 Premat Nitra 36543250 Nájom SŠU 156,88 09.04.2015
111. 150301 Premat Nitra 36543250 Nájom SŠU 156,88 09.04.2015
112. 092015 Bekényi Juraj Jarok 37646842 Preprava tovaru 62,40 10.04.2015
113. 0430150493 Arriva Nitra 36545082 Dotácia na dopravu 120,00 14.04.2015
114. 0560023255 Záp.vodár.spol. Nitra 36550949 Vodné 4335,22 14.04.2015
115. 315037 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 Pranie obrusov 26,40 14.04.2015
116. 150100007 Bobstav Jarok 46526048 Všeobecný materiál, zemné práce a kameň 243,56 15.04.2015
117. 7263249809 Slov.plynárensk ý priemysel Bratislava 35815256 Plyn 476,00 20.04.2015
118. 2015050 HYMES MK Bratislava 35831740 Overenie merného objektu ČOV Jarok 844,80 21.04.2015
119. 2015017 Mestký mobiliár Lutila 47093595 Informačná tabula 136,00 24.04.2015
120. 7503574114 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Telefón 89,92 24.04.2015
121. 5021505994 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Verejná správa- ročný prístup 84,00 27.04.2015
122. 142015 Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová 42048541 Divadelné predstavenie 200,00 30.04.2015Staršie faktúry sú k dispozícii v archíve na tomto odkaze.