Fotogalérie

Rok 2017:

Seniori PF 2017 Pochovávanie basy Degustácia vín 2017 Krojová zábava
Stavanie mája Zmŕtvychvstanie Školský ples Deň matiek
Folklórny deň Pohár starostu Olympiáda MŠ Cezhraničná spolupráca
Guláš 2017 Kladenia venca pri príležitosti SNP 2017 Sv. Hubert 2017 Deň úcty k starším
10. výročie jednoty dôchodcov Mikuláš 2017 Vianočné koledy a zvyky 2017 Deň priateľstva

Rok 2016:

Majáles 30.4.2016 Fotbal (Áčko, žiaci, deti) 29.5.2016 Deň matiek 2016 Folklórny deň + Stretnutie rodákov 11.-12.6.2016
Verejná degustácia 27.2.2016 1. sv. prijímanie 2016 Nitria 3.4.2016 Seniori + FS Bojničan 24.4.2016
Krojová zábava Oščadnica 3.1.2016 Pochovávanie basy 9.2.2016 Odborná degustácia 20.2.2016
Fotomapa Jarok 2016 Akademická Nitra 2016 Mikuláš 2016 Pohár starostu 2016
Sv. Urban 2016 Vianočné zvyky 2016 Hody 2016, sv. omša Hodová zábava 2016
.
Kaplnka sv. Anny Poľovnícka brigáda Školská brigáda

Rok 2015:

Kladenie venca pri pamätnej tabuli na KD v predvečer výročia SNP Folklórny deň FS Jednota dôchodcov Krojová zábava
Požehnávanie viníc Školský ples Stavanie mája Výsadba líp
Hodová zábava Poľovnícky ples Koledy a zvyky ZŠ Vianočná akadémia

Rok 2014:

Degustácia vín Dorastenecký turnaj Pohár starostu obce Vianoce 2014

Rok 2013:

Cintorín - pamiatka verných zosnulých Stretnutie členov Jednoty dôchodcov 2013 Ľudová veselica pri kultúrnom dome Oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarok
Návšteva p. biskupa Judáka a relikvie sv. Cyrila Folklór v Jarku 2013 Degustácia vín 2013 Fotomapa Jarok 2013

Rok 2012:

Vinobranie v obci 06.10.2012 Žatva v podaní Íreckých seniorov 08.07.2012 Prvé sväté prijímanie - 23.05.2012 Jasličková pobožnosť - 25.12.2011