Fotogalérie

Rok 2016:

Majáles 30.4.2016 Fotbal (Áčko, žiaci, deti) 29.5.2016 Deň matiek 2016 Folklórny deň + Stretnutie rodákov 11.-12.6.2016
Verejná degustácia 27.2.2016 1. sv. prijímanie 2016 Nitria 3.4.2016 Seniori + FS Bojničan 24.4.2016
Krojová zábava Oščadnica 3.1.2016 Pochovávanie basy 9.2.2016 Odborná degustácia 20.2.2016
Fotomapa Jarok 2016

Rok 2015:

Kladenie venca pri pamätnej tabuli na KD v predvečer výročia SNP Folklórny deň FS Jednota dôchodcov Krojová zábava
Požehnávanie viníc Školský ples Stavanie mája Výsadba líp
Hodová zábava Poľovnícky ples Koledy a zvyky ZŠ Vianočná akadémia

Rok 2014:

Degustácia vín Dorastenecký turnaj Pohár starostu obce Vianoce 2014

Rok 2013:

Cintorín - pamiatka verných zosnulých Stretnutie členov Jednoty dôchodcov 2013 Ľudová veselica pri kultúrnom dome Oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarok
Návšteva p. biskupa Judáka a relikvie sv. Cyrila Folklór v Jarku 2013 Degustácia vín 2013 Fotomapa Jarok 2013

Rok 2012:

Vinobranie v obci 06.10.2012 Žatva v podaní Íreckých seniorov 08.07.2012 Prvé sväté prijímanie - 23.05.2012 Jasličková pobožnosť - 25.12.2011