Obecná knižnica Jarok

Hlavná 176 

951 48 JAROK


 Zmena výpožičnej doby v knižnici  !

 Oznamujeme čitateľom, že knižnica bude od 1.7. 2017 otvorená v U T O R O K od 16.00 hod. do 18.00 hod.


 Zmena výpožičnej doby v knižnici  !

 Oznamujeme čitateľom, že od 1.11.2015 bude knižnica otvorená vo štvrtok od 12.30 hod do 17 00. hod.


Výpožičná doba: 
Každú stredu v čase od 12:30 hod. - 17:00 hod.

 http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Výpožičný poriadok knižnice


Knižné novinky zakúpené v roku 2016:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Podrobný zoznam zakúpených kníh do obecnej knižnice.


Knižné novinky zakúpené v roku 2015:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Podrobný zoznam zakúpených kníh do obecnej knižnice.


Knižné novinky zakúpené v roku 2013:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Podrobný zoznam zakúpených kníh do obecnej knižnice.


Knižné novinky zakúpené v roku 2012:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Podrobný zoznam zakúpených kníh do obecnej knižnice.


Knižné novinky zakúpené v roku 2008:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Podrobný zoznam zakúpených kníh do obecnej knižnice.


Knižné novinky zakúpené v roku 2007:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Podrobný zoznam zakúpených kníh do obecnej knižnice.