Voľby do NRSR 2016

Výsledky volieb za obec Jarok

 http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Výsledky volieb za obec Jarok [pridané dňa: 07. 03. 2016] 


Voľba poštou

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt v obci Jarok a v čase volieb sa budú
zdržiavať mimo územia SR
[pridané dňa: 08. 12. 2015]

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu [pridané dňa: 08. 12. 2015]


Oznam o utvorení volebných okrskov

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Oznam o utvorení volebných okrskov [pridané dňa: 08. 12. 2015]


Voľby do NRSR - Informácie pre voliča

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Voľby do NRSR - Informácie pre voliča [pridané dňa: 25. 11. 2015]