http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Nakladanie s odpadmi


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob


Oznam:

Oznamujeme občanom, že stredisko separovaného zberu pri Pajte je otvorené každú sobotu v zimnom období od 15.00 h do 16.00 h a v letnom období od 17.00 h do 18. 00 h. Skládka biologického odpadu pri vinohradoch je otvorená každý deň od 8.00 h do 18.00 h.