Podnety od občanov

Svoje podnety môžete nahlasovať aj pomocou aplikácie pre mobilné
telefóny s operačným systémom Android, iOS a Windows Phone.

Aplikácia Odkazprestarostu pre iOS   Aplikácia Odkazprestarostu pre Android   Aplikácia Odkazprestarostu pre Windows Phone

Pomocou aplikácie je možné:

_______________

Nahlasovateľ podnetu vo svojom príspevku nesmie zasielať a umiestňovať akýkoľvek obsah, ktorý zasahuje neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohováračský, nekalosúťažný, nactiutŕhačský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt. V prípade, že správca stránky zaregistruje podnet obsahujúci spomenuté, príspevok nebude zverejnený.