Tenisový klub Jarok


Tenisový klub Jarok ponúka svoje kapacity pre priaznivcov tenisu, občanov, podnikateľov a kolektívy.


Otváracie hodiny:  
Pondelok - Piatok: 8:00 - 12:00 a 15:00 - 21:00 hod. 
Sobota: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 22:00 hod. 
Nedeľa: 9:30 - 12:00 a 14:00 - 20:00 hod.  

 


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Bližšie informácie, ceny /2010/   
http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Hrací poriadok TK Jarok /2010/   
http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Správa o hospodárení a činnosti tenisového klubu Jarok za rok 2009 


Klúče od tenisových kurtov vydáva p. Jozef Kotlár !


Kontakt:

p. Jozef Kotlár, Pod cintorínom 549/38, 0902 267 335 ,  037/65 87 110