P.č. NÁZOV ULICE
1Brehy
2Cabajská ulica
3Hasičská ulica
4Hlavná ulica
5K mostu
6Krátka ulica
7Kúty
8Nová ulica
9Nový Sliváš
10Obecná ulica
11Piesková ulica
12Pod cintorínom
13Pod lipami
14Pod kostolom
15Pod vinohradmi
16Pri ihrisku
17Pusté
18Spojovacia ulica
19Starý Sliváš
20Školská ulica
21Štepnice
22Tiťváňska ulica
23Záhumenice
24Lackov dvor
25Zálužská ulica