Vážení návštevníci internetovej stránky obce Jarok

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce.

Cieľom zriadenia tejto stránky je zlepšenie informovanosti občanov a jej návštevníkov, monitorovanie života v obci, čo by malo nabádať k občianskej diskusií a tak uľahčiť obojsmerný prístup k informáciám. Aj pomocou tejto stránky chceme zvýšiť záujem občanov o veci verejné a zároveň pre ostatných návštevníkov spropagovať miestne podujatia.
Všetci ste na tejto stránke, ale i v našej obci vítaní !

Stanislav Sťahel
starosta obce Jarok