Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Obec Jarok

Hlavná 176,

951 48 Jarok

Obec Jarok je verejným obstarávateľom podľa § 6 odst. 1 písmena b, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Telefonický kontakt: 0911 531 894, 0914 182 339

E-mail: ocujarok@jarok.sk

Fakturačné údaje: IČO: 00308056, DIČ: 2021062714 

Bankové spojenie: SK82 5600 0000 0008 5081 5003


Vyhlásené VO

Obecný kamerový systém - Výzva na predkladanie ponúk:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Výzva na predkladanie ponúk      [Pridané dňa 17.03.2017]

ČOV Jarok - II. etapa - Výzva na predkladanie ponúk:

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/354036


Povinne zverejňované údaje

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Súhrnná správa 2.Q.2016 od 18.04.2016 do 30.06.2016      [Pridané dňa 13.07.2016]

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Súhrnná správa 2.Q.2016 do 17.04.2016      [Pridané dňa 13.07.2016]

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3.Q.2015      [Pridané dňa 01.10.2015]

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.Q.2015      [Pridané dňa 31.12.2015]

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q.2016      [Pridané dňa 13.04.2016]