Vinohradnícky spolok Stará hora


  


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Neoficiálne výsledky výstavy vín Jarok 2017

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Pozvánka na výstavu vín 2017

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Pozvánka VČS

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Štatút výstavy vín Jarok 2017

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Formulár na označenie vzorky

 Pozvánka na požehnanie a ochutnávku mladých vín - Svätomartinské vína


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Neoficiálne výsledky výstavy vín Jarok 2016

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Pozvánka na výstavu vín 2016

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Visačka 2016

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Štatút 2016

 http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Oficiálne výsledky z degustácie vín 2015


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Pozvánka 2015

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Visačka 2015

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Štatút 2015

  

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Oficiálne výsledky z degustácie vín 2014 

Vinohradnícky spolok Stará hora Jarok je formálnym pokračovateľom Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý vykonával svoju činnosť v rokoch 1958-2002. Jeho zakladateľmi a prvými činovníkmi boli miestny farár Ignác Kosmály a Gabriel Blaho (č.d. 444). Vo vedúcich funkciách sa za 44 rokov pôsobnosti vystriedali František Bekényi(125), Emil Straňák(363), Gejza Zeleňák(198), Jozef Bidelnica(63) a Jaroslav Trizňa(477). Tajomníkom bol 40 rokov Juraj Bako(430).

24. februára 2002 sa z výročnej schôdze ZO SZZ stala na základe žiadosti vinohradníkov schôdza ustanovujúca, kedy bol ustanovený VS Stará hora Jarok. Za predsedu spolku bol zvolený Jaroslav Trizňa, jeho zástupcom je Juraj Bako. Členmi sú užívatelia jednotlivých dielov areálu spoločných vinohradov.

Históriu vinohradníctva v Jarku najlepšie dokumentuje letopočet na soche sv. Urbana, ktorá bola postavená v roku 1821. Do tohto obdobia sa datuje aj prvotné vysadenie vinohradov vo výmere 57 ha, ktoré ohraničoval živý plot. Nachádzali sa tu tzv. hajlochy, no tie boli poväčšine zničené počas II. svetovej vojny, kedy sa využívali ako útočisko prenasledovaných. Starý areál bol v roku 1977 rekultivovaný a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia boli nanovo vysadené kultivary.