Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

Rok 2018:

Názov
Odkaz
Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018

Rok 2017:

Názov
Odkaz
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017
Prílohy k zápisnici z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017
Uznesenia z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017
Uznesenia z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017
Prílohy k zápisnici z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017
Uznesenia z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017
Úprava rozpočtu obce - príloha k zápisnici
Uznesenia z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017
Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017
Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017
Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017
Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017
Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017
Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017
Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017
Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017

Rok 2016:

Názov
Odkaz
Dôvodová správa ku kráteniu dotácie - príloha k zápisnici z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016
Uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016
Prílohy k zápisnici z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016
Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016
Prílohy k zápisnici zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016
Uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016
Prílohy k zápisnici z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016
Uznesenia z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016
Prílohy k zápisnici z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016
Uznesenia z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016
Prílohy k zápisnici z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016
Uznesenia z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 18.02.2016
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016
Prílohy k zápisnici z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016


Rok 2015:

Názov
Odkaz
Zápisnica z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 30. 12. 2015
Uznesenie č. 123/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 30.12.2015
Zápisnica z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 11. 12. 2015
Uznesenie č. 105/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 11.12.2015
Uznesenie č. 88/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 16.10.2015
Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 16. 10. 2015
Uznesenie č. 64/2015 zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 8. 2015
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 14. 8. 2015
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 5. 6. 2015
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. 4. 2015
Zápisnica z mimoriadneho (3.) zasadnutia OZ, konaného dňa 13. marca 2015
Zápisnica z 2. Zasadnutia OZ, konaného dňa 4. februára 2015


Rok 2014:

Názov
Odkaz
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 31.12.2014
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 12.12.2014
- Schválené poplatky na rok 2015
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. decembra 2014
Zápisnica z 27. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. septembra 2014
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. júna 2014
Zápisnica a uznesenia zo zasadania OZ, konaného dňa 23.4.2014
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 2. 2014
Zápisnica s uzneseniami z 23. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.2.2014


Rok 2013:

Názov
Odkaz
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ, konaného dňa 13.decembra 2013
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 21.októbra 2013
Zápisnica a znesenia z 20.zasadnutia OZ, konaného dňa 13. septembra 2013
Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. júna 2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 4. 2013
Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 19. apríla 2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.februára 2013
Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 8. februára 2013