Zmluvy Obecného úradu Jarok


Rok 2018:

Názov Zverejnené
Odkaz
Dodatok č. 2 Mgr. Pavel Sabo a manželka 8. 2. 2018
Darovacia zmluva - PD Jarok 18. 1. 2018
Kúpna zmluva - Stanislav Chudáček 18. 1. 2018
Rok 2017:

Názov Zverejnené
Odkaz
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - Športový klub karate Kachi 21. 12. 2017
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve - Andrášik, Andrášiková 18. 12. 2017
Dodatok k zmluve - Sabo, Sabová 18. 12. 2017
Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation 30. 11. 2017
Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation 30. 11. 2017
Kúpna zmluva - Ing. Matúš Gála 15. 11. 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I022-221-10 14. 11. 2017
Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi obcami Jarok, Lehota a Veľké Zálužie 13. 11. 2017
Zmluva o manažmente verejného obstarávania 13. 10. 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok v roku 2017 číslo 8/2017 11. 10. 2017
Zmluva o poskytnutí služieb 7. 10. 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru 26. 9. 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20. 9. 2017
Zmluva o spolupráci a poradenstve - T-Consult 24. 8. 2017
Kupna zmluva - Barčákova 17. 8. 2017
Kúpna zmluva - Sabo, Sabová 24. 7. 2017
Zmluva o dielo - BioCompact 20. 7. 2017
Kúpna zmluva - Anna Regecová 7. 7. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - Folklórny deň v Jarku - NSK 3. 7. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 28. 6. 2017
Zmluva o dielo - ZEERTS Malý Lapáš 2. 6. 2017
Kúpna zmluva - Michal Štefanka 2. 6. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2. 6. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub pri ŠOG Nitra 23. 5. 2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Martin Andrášik a manželka 16. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícka spoločnosť Jarok - členská základňa 11. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícka spoločnosť Jarok - projekty 11. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - FS Jaročan - členská základňa 11. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - FS Jaročan - projekty 11. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - FC 31 Jarok - projekt 10. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - FC 31 Jarok - členská základňa 10. 5. 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - Ministerstvo vnútra SR 2. 5. 2017
Darovacia zmluva - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2. 5. 2017
Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku - FC 31 Jarok 2. 5. 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny 12. 4. 2017
Zmluva o dielo - TOP INTERIER Topoľčany 15. 3. 2017
Zmluva o dielo - Ing. Jaroslav Franta - Vypracovanie projktovej dokumentacie 27. 2. 2017
Zmluva_Obcianske zdruzenie Divadlo Maska 27. 2. 2017
QSCert - Zmluva o dielo 26. 1. 2017
COBRA BAUART - Zmluva o dielo - Rozsirenie kapacity MS 5. 1. 2017


Rok 2016:

Názov Zverejnené
Odkaz
Kúpna zmluva č. 2016205 PPCARS 27. 12. 2016
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka 27. 12. 2016
Zmuva o terminovanom úvere - Dodatok č. 2 Prima banka 27. 12. 2016
Znmluva o termínovanom úvere Dodatok č. 3 Prima banka 27. 12. 2016
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore TOPSET Solutions_2 27. 12. 2016
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - TOPSET Solutions 27. 12. 2016
Kúpna zmluva - Ľuboš Bradáč 20. 12. 2016
Dohoda o nájme nebytových priestorov - Ing. Emília Štefanková 20. 12. 2016
Dodatok č. 1 k Dohode o nájme nebytových priestorov - Ing. Emília Štefanková 20. 12. 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom (4) 20. 12. 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom (3) 20. 12. 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom (2) 20. 12. 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom (1) 20. 12. 2016
Kúpna zmluva - Obec Močenok 9. 12. 2016
Zmluva č. OcÚ_S2016_00770_001 o poskytovaní audítorských služieb 2. 12. 2016
Zmluva č. OcÚ_S2016_00771_001 o poskytnutí audítorských služieb 2. 12. 2016
Kúpna zmluva - Martin Andrášik a manželka 1. 12. 2016
Kúpna zmluva - Ing. Martin Ďurfina 24. 11. 2016
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Zmluva o spolupráci 19. 10. 2016
Nájomná zmluva - Paulína Nováková 19. 10. 2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 19. 10. 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému 19. 10. 2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Záhumenice 19. 10. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestororv - Stomatologická ambulancia Jarok 08. 09. 2016
Zmluva o dielo - EKOSTAVBY 02. 08. 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Súkromná základaná umelecká škola 22. 07. 2016
Z M L U V A č. 189/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 15. 07. 2016
Zmluva č. 183/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu 23. 06. 2016
Zmluva o dielo AWA Corp - Program rozvoja obce Jarok 22. 06. 2016
Zmluva o pripojení odberného zariadenia Hlavná ul. 17. 06. 2016
Zmluva o pripojení odberného zariadenia ul. Pod cintorínom 17. 06. 2016
Zmluva o pripojení odberného zariadenia ul. Pod vinohradmi 17. 06. 2016
Zmluva o pripojení odberného zariadenia ul. Záhumenice 17. 06. 2016
Zmluva o pripojení - obec Jarok 06. 06. 2016
Zmluva o prenajme reklamnych priestorov - obec Jarok 06. 06. 2016
Zmluva o dielo - Územný plán obce Jarok 31. 05. 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Urbársky spolok, p.s. Jarok - čle 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Urbársky spolok, p.s. Jarok - pro 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Vinohradnícky spolok Stará hora J 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Folklórna skupina Íreckí seniori 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Vinohradnícky spolok Stará hora Ja 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov Slovenska ZO Ja 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Rodičovské združenie pr ZŠ - proj 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Rodičovské združenie pri ZŠ Jarok 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok stolného tenisu - členská 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Tanečné skupiny KITTYwalk a CATwa 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - projekty 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - členská zák 29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce FC 31 Jarok - projekt 29. 04. 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - FC 31 Jarok 29. 04. 2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Hlavná 24. 05. 2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Pod cintorínom 24. 05. 2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Pod vinohradmi 24. 05. 2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Záhumenice 24. 05. 2016
Zmluva o elektronickej komunikacii - Dovera 11. 05. 2016
Zmluva o dielo - ENVIPOL s. r. o., Nové Sady 09. 05. 2016
Kúpna zmluva - Fábik 28. 04. 2016
Západoslovenská distribučná - Zmluva o užívaní časti podperných bodov 26. 04. 2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK 12.04.2016
Nájomná zmluva - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jarok 21. 03. 2016
Zmluva o dodávke plynu - SPP 16. 03. 2016
Kúpna zmluva - Miroslav Bartakovič, Viola Bartakovičová 14. 03. 2016
Zmluva o dielo - TOP INTERIER Topoľčany 19. 01. 2016


Rok 2015:

Názov Zverejnené
Odkaz
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sylvia Cyafrangóovej 18. 01. 2016
Zmluva o poskytnutí NFP 30. 12. 2015
Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha 1 30. 12. 2015
Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha 2 30. 12. 2015
Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha 3 30. 12. 2015
Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha 4 30. 12. 2015
Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha 5 30. 12. 2015
Zmluva o zložení zábezpeky 29. 12. 2015
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy 28. 12. 2015
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky 28. 12. 2015
Kúpna zmluva - Katarína Blažiová 28. 12. 2015
Zmluva o grantovom účte - Prima Banka 23. 12. 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov 22. 12. 2015
Zmluva o dielo č. 10932015 MRVOOJ 17. 12. 2015
Zmluva o dielo STUBA 17. 12. 2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2 27. 11. 2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 1 27. 11. 2015
Prikazná zmluva - ZMOS 27. 11. 2015
Dohoda o nájme nebytových priestorov - Ing. Emília Štefanková 27. 11. 2015
Dohoda o nájme nebytových priestorov - Lívia Valnohová 1. 10. 2015
Mandátna zmluva - Mondivision 21. 09. 2015
Zmluva - MADE s.r.o. 21. 09. 2015
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE s.r.o. 21. 09. 2015
Zmluva - Poľovnícka spoločnosť Jarok 21. 09. 2015
Zmluva o výpožičke 21. 09. 2015
Zmluva o dielo - Window Holding a.s. 21. 09. 2015
Zmluva č. 0644/2014 07. 09. 2015
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 07. 09. 2015
Kúpna zmluva - Ivan Melo a manželka Jana Melová 20. 7. 2015
Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia 4. 7. 2015
- Zmluva o odbere kompostu
Zmluva o výpožičke tech. zariadenia - Ministerstvo vnútra SR 1. 7. 2015
- Protokol o odovzdaní a prevzatí
Dodatok ku zmluve - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 11. 5. 2015
Dodatok ku zmluve - AKU-TRANS spol.s r.o. 7. 5. 2015
Kúpna zmluva - traktor 23. 4. 2015
Leasingová ZMLUVA s ČSOB (traktor ZETOR) 21. 4. 2015
ZMLUVA - Súkromná základná umelecká škola 19. 4. 2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest 10. 4. 2015
Kúpna zmluva - Revis-servis spol. s r. o. 13. 2. 2015Staršie zmluvy sú k dispozícii v archíve na tomto odkaze.